Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Stres kırıkları öncelikle alt ekstremitede görülen ve aktif sporcuları ve askeri personeli sıklıkla etkileyen, kemikle ilgili aşırı kullanım yaralanmalarıdır. Stres kırıklarının teşhisi için fizik muayene prosedürleri ve klinik testler önerilir; bununla birlikte, bu testlerin tanısal doğruluğuna ilişkin veriler, literatürü sistematik olarak gözden geçirmek suretiyle araştırılmamıştır.

Bu sebeple yapılan yeni bir sistematik tarama kapsamında alt ekstremite yerleşimli stres fraktürünün radyolojik tanısına karşı klinik testleri değerlendiren Ocak 1950 ile Haziran 2011 tarihleri ​​arasında yayınlanan çalışmalar incelendi. Elde edilen makaleler, "Tanı Hassasiyet Çalışmaları Değerlendirme Kalite Ölçeği kullanılarak değerlendirildi ve uygun görülen makaleler ile bir meta-analiz gerçekleştirildi. İki klinik prosedürü araştıran dokuz makale ile birlikte, yedi terapötik ultrason ve iki tuning çatalı testi çalışma dahil etme kriterlerini karşılamıştır. Elde edilen metaanaliz sonuçları ise alt ekstremite stres kırıkları için bağımsız tanı testleri olarak ultrason veya tuning çatallarının özel kullanımını desteklemedi.

Ultrason makalelerinden havuzlanan verilerde duyarlılık, özgüllük, pozitif olasılık oranı ve negatif olasılık oranı sırasıyla % 64, % 63, 2.1 ve 0.3 olarak hesaplandı. Tuning çatalı test verileri ise havuzlanamadı. Bununla birlikte, duyarlılık, özgüllük, pozitif olasılık oranı ve negatif olasılık oranı sırasıyla % 35 ila % 92,% 19 ila % 83, 0.6 ila 3.0 ve 0.4 ila 1.6 arasındaydı. Bu çalışmada araştırılan testlerin genel tanısal doğruluğu güçlü görülmedi, hesaplanan olasılık oranları temel alınarak, alt ekstremitenin stres kırıklarının doğrulanması ve teşhisi için radyolojik görüntülemenin kullanılmaya devam edilmesi önerildi.

Medikaynak Referanslar

Schneiders AG, et al. The ability of clinical tests to diagnose stress fractures: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Sep;42(9):760-71. doi: 10.2519/jospt.2012.4000. Epub 2012 Jul 19.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler