Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Böbreklerde değişik tiplerde kanser gelişebilir. Renal hücreli karsinom en sık tipidir ve tüm vakaların %85’ini oluşturur. Böbrek tübüllerinde tümör halini alan kanser hücreleri oluşturur. Birçok vakada tek tümör gelişirken tek veya iki böbrekte birden fazla tümör de gelişebilir.

Renal hücreli karsinomda tümör evresine göre seçilecek cerrahi yöntem farklılıklar gösterebilir. Yeni bir çalışmada T1 tümöre sahip hastalarda parsiyel nefrektomi (PN) ve radikal nefrektomi (RN) bir meta analizle kıyaslandı.

İlgili çalışmaları araştırmak için çoklu veri tabanları kullanıldı ve nihayetinde dahil etme kriterlerini karşılayan makaleler eklendi. Tüm meta analizler Review Manager 5.0 ile gerçekleştirildi ve her bir makalenin kalitesini tahmin etmek için önyargı tablosu riski gerçekleştirildi.

RN Daha Etkili PN Daha Güvenli

Sonunda, 13.269 hasta dahil olmak üzere 13 çalışma dahil edildi ve bu da uygunluk kriterlerini karşıladı. PN grubunda ve RN grubunda bulunan örneklerin sayısı sırasıyla 6,145 ve 7,124 idi. Heterojenite testi sonuçlarına göre bazı sonuçlarda anlamlı farklılıklar vardı; bunlar: operasyon süresi (ortalama fark [MD] = -13.02,% 95 CI [-14.15 ila -11.89], p <0.00001; heterojenlik için p <0.00001, I2 =% 100), ameliyattan 24 saat sonra glomerüler filtrasyon oranını (GFR) (MD = 11.28,% 95 CI [10.71-11.85], p <0.00001; heterojenlik için p <0,000001, I2 =% 98) ve nüksetme (OR 0.99,% 95 CI [0.51-] 1.93], p = 0.97, Heterojenite için = 0.73, I2 =% 0) idi.

Ameliyattan 24 saat önce GFR'deki (MD = 0.59,% 95 CI [0.06-1.12], p = 0.03; p PN ve RN arasında heterojenlik için <0.000001, I2 =% 76) farklılıklar ise anlamlı değildi.

Bu çalışmanın sonuçları T1 tümörlerde, RN'nin klinik etkinliğinin bir dereceye kadar PN'den daha iyi olduğunu gösterdi, ancak PN daha hızlı iyileşme sağlayan ve daha güvenli bir tedavi idi.

Medikaynak Referanslar

Yang C, et al. Comparison of Radical Nephrectomy and Partial Nephrectomy for T1 Renal Cell Carcinoma: A Meta-Analysis. Urol Int. 2018 Aug 8;101(2):1-9. doi: 10.1159/000490576. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler