Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan bir çalışma, erken evre akciğer kanseri teşhisi konduktan sonra sigarayı bırakan sigara tiryakilerinin, sigara içmeye devam edenlere göre daha iyi genel ve progresyonsuz sağkalıma sahip olduğunu göstermektedir. Erken evre (IA-IIIA) küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı alan ve ortalama 7 yıl prospektif olarak takip edilen 517 sigara tiryakisi hakkındaki veriler incelenmiştir. Genel sağkalımın medyan değeri 5.2 yıl olmakla birlikte sigarayı bırakan hastalar arasındaki genel sağkalımın medyan değerinin sürekli sigara içenlere göre 21.6 ay daha uzun olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmanın başyazarı, Fransa Lyon’da Dünya Sağlık Örgütü'nde Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nda Genomik Epidemiyoloji Birimi’inden Dr. Mehdi Sheikh, tütün dumanında polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve nitrozaminler de dahil olmak üzere hücrelerin yanı sıra normal ve tümör hücrelerinin DNA'sına daha fazla zarar verebilecek birçok kanserojen olduğunu ve bu durumun mevcut ve yeni kanserlerin gelişimini kolaylaştırabileceğin, tümör büyümesini ve ilerlemesini hızlandırabileceğini ifade etmiştir.

Çalışma süresi boyunca 271 kansere özgü ölüm dahil olmak üzere toplam 325 hasta hayatını kaybetmiştir. Ek olarak, 172 hastada lokal nüks veya metastaz meydana gelmiştir. 157'si (%71.3) tanıdan çok kısa bir süre sonra, kalanı ise tedaviye başlamadan önce olmak üzere toplam 220 hasta sigarayı bırakmıştır.

Çalışma sonuçlarına göre, sigarayı bırakan hastalar için (%60.6) 5 yıllık genel sağkalım sigara içmeye devam eden hastalara göre (%48.6) daha yüksek bulunnuştur. İlerlemesiz sağ kalım da sigaraya bırakanlarda (%54.4) bırakmayanlara göre (43.8%) daha yüksek bulunmuştur. Kanserin tanı yılı, yaş, cinsiyet, eğitim, vücut kitle indeksi, kronik hastalık öyküsü, içilen toplam sigara miktarı, alkol kullanımı, tümör özellikleri ve tedavi rejimi gibi faktörler için ayarlanan analizde sigara bırakılması daha düşük kansere-özgü mortalite (tehlike oranı 0.72), tümör gelişimi (tehlike oranı 0.75) ve tüm nedenlere bağlı mortalite (tehlike oranı, 0,67) ile ilgili olduğu saptanmıştır.

Annals of Internal Medicine’de yayınlanan çalışmada araştırmacılar tümör progresyonu bilgisi ve nihai ölüm nedeni de dahil olmak üzere bazı sonuçların tıbbi kayıtların ve ölüm belgelerinin güvenirliğine bağlı oluşunu çalışmanın bir kısıtı olarak belirtmişlerdir. Hastanın bildirdiği sigara içme verilerindeki yanlışlıkların yanı sıra sigara içmenin akciğer kanseri sonuçlarını etkileyen ölçülmemiş parametreleri de diğer kısıtları oluşturmaktadır.

Ancak çalışmaya editoryal katkı yapan Boston Massachusetts General Hospital Tütün Araştırma ve Tedavi merkezinden Dr. Nancy Rigotti, akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra sigarayı bırakmanın iyi sonuçlara yol açmasının çeşitli nedenleri olabileceğini belirtmiştir. Dr.Rigotti e-postasında, sigara dumanındaki kimyasalların tümörlerin büyümesini teşvik edebileceğini ve sigara içenlerin kısmen kanser tedavilerine karşı daha fazla toksisiteye maruz kaldıkları için kanser tedavilerine daha kötü yanıt verdiklerini belirtmiştir. Sigarayı bırakan tiryakiler ayrıca kalp krizi, felç ve kronik akciğer hastalığı gibi sigaraya bağlı diğer hastalıklardan ölme riskini azaltarak genel sağkalımı olumlu etkileyebilirler. Bulgunun sigara içenleri ve hatta akciğer kanseri teşhisi konduktan sonra sigarayı bırakmanın çok geç olduğunu varsayan bazı doktorları şaşırtabileceğini umduğunu dile getirmiştir.

Medikaynak Referanslar

Nancy A. Rigotti. Treating Tobacco Smoking After the Diagnosis of Lung Cancer: It's Not Too Late and a Call to Action. Ann Intern Med.2021;174:1317-1318. [Epub ahead of print 27 July 2021]. doi:10.7326/M21-2997

Mahdi Sheikh, Anush Mukeriya, Oxana Shangina, et al. Postdiagnosis Smoking Cessation and Reduced Risk for Lung Cancer Progression and Mortality: A Prospective Cohort Study. Ann Intern Med.2021;174:1232-1239. [Epub ahead of print 27 July 2021]. doi:10.7326/M21-0252
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler