Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sanal 2020 American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) Midyear Clinical Meeting and Exhibition'da sunulan bir araştırma teknolojinin, hastalık izleme, yönetim ve teşhisini büyük ölçüde iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Sağlığı ve zindeliği izleyen giyilebilir teknoloji ve uygulamalar, son yıllarda popülerlik ve gelişmişlik açısından patlama yapmıştır. New York'taki New York-Presbyterian Hastanesi'nde ayakta tedavi klinik eczacısı olan PharmD sunucusu Betsy Cernero'ya göre, 21st Century Cares Act bu tür ürünlerin geliştirilmesini, onaylanmasını ve gözden geçirilmesini hızlandırırken HIPAA, uygulamalara ve cihazlara aktarılmakta veya depolanmaktadır. Cernero, dijital tıp ve mevzuatın sürekli geliştiğini, bunun harika bir şey olduğunu ifade etmiştir. Araştırmacılar dijital sağlık teknolojisinden muazzam fayda gören alanlardan birinin kardiyoloji olduğunu ve iHealth gibi kendi kendine tansiyon monitörlerinin 40 ila 80 ABD Doları arasında satın alınabileceğini belirtmişlerdir. Cernero'ya göre iHealth düzensiz bir kalp atışını kablosuz olarak tespit edebilmektedir. Araştırmacılar İHealth gibi cihazların da hasta uyumunu izleyebileceklerini ifade etmişlerdir. Kan basıncını kendi kendine takip eden birçoğu doğrudan bir akıllı telefona veya başka bir el cihazına bağlanan herhangi bir cihaz, Tıbbi Aletlerin Geliştirilmesi Derneği, İngiliz Hipertansiyon Derneği ve giderek daha karmaşık hale gelen Avrupa tarafından onaylanmalıdır.

Giyilebilir ilaç uygulamasının önündeki engeller

Araştırmacılar şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 34,2 milyon kişiye diyabet teşhisi konulurken, 7,3 milyon kişiye de teşhis konulmadığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalar 2017'de diyabetin, ABD'de yedinci önde gelen ölüm nedeni olduğunu göstermiştir. Teşhis edilen diyabetin toplam doğrudan ve dolaylı maliyetinin 327 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Sağlığımızı izleyen giyilebilir cihazlar, büyük adımlar atan tek tıbbi teknoloji olmamakla birlikte ilaçları uygulayan giyilebilir cihazlar da gün geçtikçe artmaktadır. Sunum yapanlara göre hastalar, gelişmiş ülkelerde kronik hastalık için reçete edilen ilaçların %50'sine uymaktadır. Cernero, bazen bolus enjektörleri veya vücut üstü infüzyon cihazları olarak adlandırılan giyilebilir ilaç verme cihazlarının, ilaca uyumu artırmaya yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Teknoloji, kanserle yaşayanlar için özellikle faydalı olduğunu kanıtlamıştır. Örneğin, 2015 yılında FDA, klinik olarak önemli bir febril nötropeni insidansı ile ilişkili miyelosupresif antikanser ilaçları alan miyeloid olmayan maligniteleri olan hastalarda enfeksiyon insidansını azaltan pegfilgrastim için bir cihazı onaylamıştır. Cihaz, önceden doldurulmuş bir kartuşa sahip tek kullanımlık bir vücut infüzyon cihazı olmakla birlikte sağlayıcı, uygulamadan yaklaşık 27 saat sonra evde 45 dakika kendi kendine enjeksiyon sağlayan cihazı yüklemektedir. Araştırmacılar giyilebilir ilaç uygulamasının faydalarına rağmen engellerin mevcut olduğunu belirtmişler, hastaların nasıl çalıştıkları konusunda kafasının karışabileceğini ve genellikle pahalı olduklarını ifade etmişlerdir. Ek olarak, ilaç uyumu ile ilgili tüm faktörlerin çoğu uygulamada tam olarak ele alınmadığını ve kendi kendine raporlamaya güvenmenin de sonuçları etkileyebileceğini belirtmişlerdir. Wisconsin, Milwaukee'deki Medical College of Wisconsin, elektronik sağlık kayıtlarına entegrasyon eksikliği de mevcuttur ve düşük gelirli hastalar veya sağlık okuryazarlığı düşük olan hastalar da bu cihazlara erişemeyebilmektedirler. Teknoloji ve tıp son yıllarda birleşmeye devam ettmekle birlikte onları çevreleyen düzenlemeler de gelişmeye devam etmektedir. Sunucular, maksimum optimizasyon için eczacıların rutin klinik uygulamalarına mobil sağlık uygulamasını entegre etmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Sara Karlovitch, Assistant Editor, Technology Can Improve Medication Adherence Rates, Management, https://www.pharmacytimes.com, 2020-12-15

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler