Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Üç yeni çalışmaya göre, kistik fibrozisli (KF) hastalar ve onları tedavi eden doktorlar arasında telesağlık, yaygın olarak kabul görmektedir. Uzmanlar anketlerin, anketin yorumlanmasını zorlaştıran COVID-19 salgını sırasındaki tutumları incelediğini, ancak sonuçların yine de telesağlığın KF yönetimindeki geleceği için iyiye işaret ettiğini belirtmiştir. Birmingham Kistik Fibrozis Merkezi'ndeki Alabama Üniversitesi'nde klinik veri koordinatörü olan Andrew NeSmith, sanal Kuzey Amerika Kistik Fibrozis Konferansı'nda KF'li yetişkinlerle yapılan bir anketin sunumu sırasında, hastaların, sadece pandemi sırasında ziyarete gidebilecekleri için olumlu yanıt veriyor olabileceklerini belirtmiştir. Konferanstaki diğer posterler, pandemi bittikten sonra telesağlığın önemli bir bakım unsuru haline gelebileceği konusunda iyimserlik yaratan genel olarak olumlu sonuçlarla pediatrik popülasyonlar ve tedavi eden doktorlar arasındaki tutumları incelemiştir. NeSmith, bu verilerin, telesağlığın KF kronik bakım modelinde rutin takip bakımına entegre edilebileceğini gösterdiğini belirtmiştir. NeSmith ve ekibi, Birmingham'daki Alabama Üniversitesi, Boston Çocuk Hastanesi, Brigham ve Kadın Hastanesi, Virginia Commonwealth Üniversitesi ve West Virginia Üniversitesi’ndeki, 119 kişiden yanıt topladıklarını bildirmişlerdir. Toplam %28'i çalışmadan önce telesağlık ziyareti yapmış olmakla birlikte ziyaretlerin %92'si bir tıp doktoruna yapılmıştır. Yalnızca %13'ü ilk tele-sağlık ziyaretlerinde zorluk yaşadığını bildirmiş olup %85 kolaylık olarak değerlendirmiş ve %77 telesağlıktan duydukları memnuniyeti yüksek olarak değerlendirmiştir. Araştırmacılar çoğunun (% 92), arzu ettikleri disiplinleri görebildiklerini, %95'inin tüm sorunlarının ele alındığını hissettiğini ve %83'ünün tele-sağlık ziyaretlerinin yeterli uzunlukta olduğuna şiddetle katıldığını söylediklarini belirtmişlerdir. Katılımcıların toplam %48'i, solunum fonksiyon testi veya boğaz / balgam kültürü eksikliği konusunda en azından orta derecede endişelerini dile getirmiş olmakla birlikte hayati belirtilerin veya ağırlık ölçümlerinin eksik olmasıyla ilgili çok daha az endişe olduğu gözlemlenmiştir.

Kistik fibrozisli pediatrik hastaların aileleri üzerinde yapılan bir anket

Genel sonuçlar, New York Üniversitesi'nde klinik pediatri profesörü ve New York Pediatrik Kistik Fibrozis Merkezi direktörü olan ve çalışmaya dahil olmayan MD Robert Giusti için şaşırtıcı olmamıştır. Giusti bir röportajında, hastaların bundan hoşlanacağını beklediğini ve bunun hayatlarını kolaylaştırdığını belirtmiştir. Yedi merkezde KF'li pediatrik bireylerin aileleri üzerinde yapılan bir anketin benzer memnuniyet seviyeleri bulduğu bildirilmiştir. Toplam %23'ü daha önce telesağlık kullanmış olmakla birlikte %96 uygunluk ve %93 memnuniyet yüksek olarak derecelendirilmiştir. Çalışmaya katılanların neredeyse tamamı (% 99) tüm endişelerin karşılandığını hissetmiş olmakla birlikte, %98’i seansların yeterince uzun olduğunu ve %87'si ziyaretle bağlantı kurmakta hiçbir sorun yaşamadığını belirtmiştir. Bu anketteki bazı katılımcıların ise nelerin eksik olabileceği konusunda endişeleri bulunmaktadır. Katılımcılardan yarısının (% 52) en azından orta derecede solunum fonksiyon testlerinin olmaması, %45'inin hayati belirtilerin kontrolünün olmaması, %29'unun kilo ölçümlerinin olmaması ve %64'ünün boğaz / balgam kültürü ihtiyacı konusunda endişesi bulunmaktadır. Bu sorunlara rağmen, %69'unun bazılarını tercih ederken, %22'sinin gelecekteki ziyaretlerin çoğunun telesağlık tarafından yapılmasını tercih ettiği bildirilmiştir. Doktorlar anketinin yazarlarından olan Dr. Ryan Perkins, hastaların telesağlık seansları sırasında balgam kültürü ve spirometri kayıtları alamama konusundaki endişelerini dile getirdiğini belirtmiştir. Perkins, bu durumun kendisi için gerçekten şaşırtıcı olmadığını, ancak geleceğe yönelik bakım modellerini hayal ederken bunun bu bileşenleri gelecekteki bakım sunumuna nasıl uygulayabilecekleri sorusunu gündeme getirdiğini düşündüğünü belirtmiştir. Giusti, korkusunun, sigorta şirketlerinin gelecekte tele-sağlık ziyaretleri için geri ödeme miktarını azaltması ve bunu daha karmaşık hale getirmesi olduğunu ifade etmiştir.

Medikaynak Referanslar

Jim Kling, Telehealth Finds Acceptance Among Patients With Cf, Clinicians, Medscape, Nov 23, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler