Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Osteoartritli hastalar, hastalıklarını kendi kendilerine yönetmeye teşvik etmek için internet tabanlı bir uygulama ve telefonla erişim sağlanan uzaktan müdahalelerin, en azından kısa vadede bazı semptomları iyileştirme potansiyelini ortaya koymuş olmakla birlikte bu da en azından kısa vadede, araçların bir ofise veya kliniğe gelmelerine gerek kalmadan OA hastaları ile etkileşim kurma potansiyelini göstermiştir. OA uzmanları bir röportajda, biri karmaşık bir dijital platform, diğeri ise neredeyse 150 yıldır kullanılan bir cihaz olan bu iki teletıp biçimini kullanarak uzaktan etkileşimin, doktorları COVID-19 salgını sırasında OA hastalarıyla bağlantıda tutmak için daha fazla faydaya sahip olabileceğini belirtmişlerdir. Chapel Hill'deki North Carolina Üniversitesi'nde araştırma sağlığı bilimcisi olan Kelli Allen, bu durumun kesinlikle salgın sırasında geçerli olmasına karşın araştırmacılar ve klinisyenlerin bu tür programlarla hastalara ulaşmanın en iyi yollarını aradıklarından, bunun yıllardır büyük ilgi gördüğünü ifade etmiştir.

Teletıp platformlarını iki ayrı çalışma değerlendirmiştir. JAMA Internal Medicine'de araştırmacılar, 327 hastayla yapılan randomize, kontrollü bir çalışmada OA ve uykusuzluğa sahip 60 yaş ve üstü hastalar için telefon tabanlı bilişsel-davranışçı terapinin (CBT) uyku, yorgunluk ve daha az ölçüde ağrıya yol açtığını bildirmişlerdir. JAMA Network Open'da yayınlanan, Nottingham Üniversitesi'nde (İngiltere) 105 OA hastası üzerinde yapılan ayrı bir randomize, kontrollü çalışma, akıllı telefon tabanlı bir egzersiz müdahale uygulamasının kullanıcılarının ağrı ve işlevde kontrollere göre daha fazla iyileşme gösterdiğini bildirmiştir. Tucson'daki Arizona Üniversitesi Artrit Merkezi Direktörü olan C. Kent Kwoh, bu iki çalışmanın ilerleme açısından bir ilk adımı temsil ettiğini düşündüğünü ve kesinlikle müdahalelerin iyileştirilebileceğini ve gelecekte hastalar için potansiyel olarak birleştirilebileceğini belirtmiştir. Telefon tabanlı CBT çalışmasının 8 hafta boyunca 20 ila 30 dakikalık altı telefon görüşmesini tamamlayan, günlük günlükler tutan ve özel eğitim materyalleri ve yalnızca eğitimden oluşan bir grup alan CBT grubu olarak iki gruptan oluştuğu bildirilmiştir. Tedaviden 2 ay sonra, Uykusuzluk Şiddet İndeksi skorları CBT grubunda ortalama 8.1 puan azalırken, sadece eğitim hastalarında 4.8 puan düştüğü gözlemlenmiştir.

Uykusuzluk Şiddet İndeksi skorları

Müdahale grubu ve kontroller arasındaki bu varyasyon bir yıla kadar sürdürülmüş olmakla birlikte araştırmacılar başlangıç ​​seviyesinden 7,7 puan daha düşük, 4,7 puan daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. Aynı zamanda, CBT grubunun %56,3'ünün remisyonda kaldığı ve Uykusuzluk Şiddet İndeksi skorlarının kontrollerin %25,8'ine karşılık 7'nin altında kaldığı gözlemlenmiştir. Yorgunluk sonuçlarının, gruplar arasında benzer şekilde farklı olduğu bildirilmiştir. Birleşik Krallık çalışması, tescilli bir uygulama tabanlı egzersiz programı kullanan 48 diz OA hastasının ve geleneksel kendi kendine yönetimi kullanan 57 kontrolün 6 haftalık sonuçlarını değerlendirmiştir. Uygulama, e-posta ve akıllı telefon hatırlatıcılarının yanı sıra günlük egzersizler ve metinler sağlamıştır. Uygulama, 2008 yılında İsveç'te başlatılan ve birinci basamak kliniklerinde eğitim ve kişisel egzersiz için OA tedavi kılavuzlarını kullanan OA'li Hastaların Daha İyi Yönetimi programından türetilmiş olmakla birlikte uygulama kullanıcılarının, kontrollerde neredeyse hiç değişiklik olmamasına karşın 6 haftada sayısal derecelendirme ölçeğinde (NRS) ağrı skorunda 1,5 puanlık bir azalma göstermiştir. İkincil sonuçlar açısından, ağrı puanları uygulama kullanıcıları için ortalama 2,2 puan, kontroller için 1,2 puan artarken, hem sertlik hem de fiziksel işlevde benzer iyileştirmeler kaydedilmiştir. Çalışma, geçici toplama, koşullu ağrı modülasyonu veya Arthritis Research UK Musculoskeletal Health Questionnaire skorlarındaki değişikliklerde iki grup arasında hiçbir fark bulamamıştır. Allen, çalışmadaki hastalar arasındaki tamamlanma oranının neredeyse %90’nın etkileyici olduğunu belirtmiştir.

Medikaynak Referanslar

Richard Mark Kirkner, Telemedicine Models Show Some Benefit in OA, Medscape, Mar 02, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler