Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Telomer uzunluğu ile 5 yaygın kanser türüne ait risk arasındaki bağlantıları inceleyen geniş ölçekli bir genetik araştırmada, uzun telomerlerin akciğer adenokarsinomu riskinde artışa neden olduğu saptandı. Çalışmada telomer uzunluğu ile diğer kanser tipleri ve alt tipleri arasında anlamlı ilişki gözlenmedi.

Çalışmanın yürütücüsü Dr. Brandon Pierce, çalışmalarının uzun telomerler ile akciğer adenokarsinomu riskinde artış arasındaki ilişkiye dair kanıtlar sunduğunu, daha önce kabul gören hipotezin kısa telomerlerin kanser için risk faktörü olduğunu ancak bunun her kanser türü için her zaman geçerli olmayabileceğini gösterdiklerini belirtti.

DNA'nın koruyucu kapakları olarak görülen telomerler her hücre bölünmesinde kısalır; bu durumun hücre ölümünü tetikleyebilen bir durumu olduğu geçmişte düşünülürdü, hatta kısalan telomerler yaşlanma ve kardiyovasküler hastalıklardan sorumlu tutulurdu, fakat bu çalışmaya kadar bu hastalıkların hiçbirinin kanser ile ilişkisi netleşmedi. Telomerler yaş, yaşam biçimi ve kanser progresyonu gibi faktörler nedeniyle büyük ölçüde değişkenlik gösterdiğinden, kanser riski ile telomer uzunluğu arasında direkt bağlantıyı saptamak mümkün olmadı.

Çalışma kapsamında GAME-ON (Onkolojide Genetik İlişkiler ve Mekanizmalar) ağı yoluyla 50.000'den fazla kanser vakası ve 60.000 kontrol hastasının genom verileri kullanılarak telomer uzunlukları, alt tipler dahil olmak üzere meme, akciğer, kolorektal, over ve prostat kanseri gelişme riskiyle karşılaştırıldı.

Araştırmacılar daha uzun telomerlerin akciğer kanseri, özellikle akciğer adenokarsinomu, gelişme riskinde anlamlı düzeyde artışa neden olduğunu saptadı. Buna göre, telomer uzunluğunda her 1000 baz çifti artış, riski 2 kattan fazla artırdı, kısalmış telomerler ile kanser riski arasında hiçbir ilişki saptanmadı.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150729141902.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler