Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Giriş ve Amaç

Kanser bakımında beslenme konusundaki gelişmelerin farkında olunması ve bu bilgilerin klinik uygulamaya dönüştürülmesi, onkoloji uzmanlarının onkoloji ve beslenme yaklaşımlarını etkin bir şekilde birleştirmesi için önemlidir.

Tıbbi onkologlardan oluşan bir panel tarafından oluşturulan bu fikir birliği beyanının amacı, kanser tedavisinin beslenme yönlerini tıbbi onkologun bakış açısından ele alan pratik ve uygulanabilir bir rehber oluşturmaktır.

Yöntem

Tıbbi onkologlardan oluşan bir panel bilimsel kanıtlar ve uzman klinik görüşleri ile desteklenen bir dizi ifade üzerinde anlaşmıştır.

Bulgular

Katılımcı uzmanlar kansere bağlı malnütrisyonun altında hem yetersiz beslenme hem de metabolik değişikliklerin yattığını vurguladılar. Sıvı ve yüksek enerjili yoğun oral beslenme takviyelerine hastaların daha iyi uyum sağlayabildiğini belirttiler. Vücut ağırlığının ve yağsız vücut kitlesinin korunması, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi ile antineoplastik tedaviye tolerans açısından farmakolojik destekli oral beslenme takviyelerinin kullanımının etkin olduğunu bildirdiler.

Kansere bağlı yetersiz beslenmeye yol açan katabolizmayı önlemek için en iyi seçeneğin beslenme girişimleri, antikanser tedaviler, çok amaçlı ilaç tedavileri, egzersiz ve rehabilitasyon programlarını içeren çok yönlü bir yaklaşım olduğu belirtildi.

Katılımcı uzmanlar karmaşık ve farklı yaşam koşulları bağlamında kanserli hastaların beslenme bakımının koordinasyonunda referans profesyonel figür olarak onkologun rolünü vurguladılar.

'Kansere Özgü' Beslenme Rejimi İçin Besin Gereksinimleri

Enerji

Yatarak ya da ayaktan tedavi gören kanser hastalarında yağsız vücut kütlesini iyileştirmek ve hepatik anabolik protein üretimini artırmak için önerilen enerji miktarı sırasıyla günde 20-25 kcal/kg ve günde 25-30 kcal/kg.

Sıvılar

Sıvı hacminin genellikle günde 30-35 mL/kg üzerinde olmaması önerilir; hastanın hemodinamik durumuna, ateşin varlığına veya vücudun sıvı kaybına bağlı olarak değişebilir.

Makro Besinler

Son kılavuzlara göre günlük > 1 g/kg olan protein ihtiyacı kanser hastaları için 1,5 g/kg'a kadar çıkabilir. Böbrek fonksiyonu normal olan kişilerde günlük protein miktarı 2 g/kg ve üzerinde olabilir. Akut veya kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük protein miktarı sırasıyla 1 veya 1.2 g/kg'ı geçmemelidir.

Oksidatif glikoz oranı ile tutarlı olarak önerilen karbonhidrat miktarı günde < 5 g/kg'dır. Mevcut kılavuzlar kanser hastalarında optimal karbonhidrat miktarının protein dışı enerji gereksinimlerinin %40-50'sini geçmemesini önermektedir; insülin direnci olan kanser hastalarında glisemik yükü azaltmak için diyetin enerji içeriğinin yağ/karbonhidrat oranının arttırılması önerilir. Lipitler kanser hastaları tarafından verimli bir şekilde metabolize edilir ve bu nedenle bu ortamda geçerli bir enerji kaynağını temsil eder.

Mikro Besinler

Besin takviyesi formülleri genellikle elektrolitler içerir. Kan elektrolit düzeyi dikkatle izlenmeli ve takviye her hastanın ihtiyacına göre ayarlanmalıdır.

Vitaminler ve mineraller fizyolojik dozlarda önerilirken özel bir eksiklik olmadığında yüksek doz mikro besinlerin kullanılması önerilmez. Kanser hastalarında D vitamini eksikliği sıklıkla gözlenmekle birlikte kanser insidansı ve prognozu ile ilişkilisi tam olarak bilinmemektedir.

D vitamini kanser kaşeksisinde görülen kas kaybının önemli bir aracısı olan proinflamatuvar sitokin IL-6'yı baskıladığı gösterildiğinden, muhtemelen kanser kaşeksisinin azaltılmasında rol oynar.

Sonuç

Bu derleme makalesi tıbbi onkologun bakış açısından kanser tedavisinin beslenme ile ilgili yönlerini ele alan pratik bir rehberdir. Bu nedenle bu belgenin kanser hastası beslenmesine ilişkin ilerlemelerin farkındalığı ve kanser hastalarının bakımının bir parçası olarak onkolojik ve nütrisyonel yaklaşımları etkin bir şekilde birleştirmek için bu bilgilerin klinik uygulamalarına çevrilmesi açısından onkoloji uzmanlarına yardımcı olması beklenmektedir.

Medikaynak Referanslar

Nutritional Aspect of Cancer Care in Medical Oncology Patients, Clinical Therapeutics/Vol 41, 11, 2019

https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2019.09.006

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler