Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Diyabet, bir insanın kanında çok fazla şeker veya glikoz olduğunda ortaya çıkar. Tip 1 diyabetli insanlarda bu, pankreasın, insülin hormonunu yapmaması durumunda gelişir. Bilim adamları bağışıklık sisteminin insülini antijen olarak gördüğüne inanmaktadır. Tip 1 diyabet hastaları her gün insülin almak zorundadır.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD'de diyabetli 30,3 milyon insanın yaklaşık %5'i tip 1 diyabetlidir. Tip 1 diyabet, her yaşta gelişebilse de, çocukluk döneminde daha sık görülür. Uzmanlar, tip 1 diyabetin, bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten beta hücrelerine saldırdığı ve tahrip ettiği otoimmün bir durum olduğuna inanmaktadır. Ancak, ilgili hücre süreçleri aydınlatılamamıştır. Son araştırmalar, tip 1 diyabette otoimmünitenin ana itici gücü olabilecek, sıra dışı bir beyaz kan hücresi tipini ortaya çıkarmıştır.

Araştırmacılar, adaptif bağışıklık sisteminin iki ana öğesi olan B ve T immün hücrelerinin melezi yeni bir hücre tipinin otoimmüniteye aracılık etmede rol oynadığını gösterdiler. Bu hibrit hücrenin, çalışan BCR'leri ve TCR'leri eksprese eden nadir bir "çift ekspresör (DE)" hücresi olduğunu gördüler. Bulgular aynı zamanda, bazı bilim adamlarının "hileli bir melez" veya "X hücresi" nin tip 1 diyabetin arkasındaki otoimmün yanıta yol açtığı fikrini destekliyor ve bu alandaki şüpheleri zorluyor.

T Hücrelerini İnsülin Üreten Hücrelere Saldırtıyor

Araştırmacılar, keşfettikleri DE hücresinin, x-Id peptidi adı verilen eşsiz bir protein ürettiğini buldular. Çeşitli hücre deneyleri sayesinde, x-Id peptidi, insülinin yerini aldığında, bağlamanın çok daha sıkı olduğunu ve 10.000 daha güçlü olan bir immün reaksiyonunun ortaya çıktığını gösterdiler. Bilgisayar simülasyonlarını kullanarak, x-Id peptid bağlanmasının moleküler mekanizmasını belirlediler. T hücresi yanıtının ne kadar güçlü olacağını da tahmin edebildiler. Ayrıca, tip 1 diyabetli kişilerin, kanlarında DE lenfositleri ve x-Id peptidinin olması ihtimalinin, diyabetsiz insanlardan daha fazla olduğunu buldular.

Araştırmacılar bu bulgunun, x-Id peptidinin, T hücrelerini insülin üreten hücrelere saldırıya yönlendirmek için hazırladığı sonucuna varmakla birlikte DE hücrelerinin ve tip 1 diyabet arasındaki bağlantıyı kuvvetle desteklediğini belirtiyorlar. Daha fazla araştırma yapıldığında bulguların, tip 1 diyabet riski yüksek olan kişileri tanımlayabilecek tarama yöntemlerinin geliştirilmesine yol açabileceğini aktarıyorlar ve DE hücrelerini tahrip eden veya bir otoimmün reaksiyonu tetiklememeleri için değiştiren immünoterapilere yol açabileceğini vurguluyorlar.

Medikaynak Referanslar

Catharine Paddock. Could this unusual immune cell be the cause of type 1 diabetes?, Medical News Today 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler