Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Toxoplasma gondii (T. gondii), otizm spektrum bozuklukları (OSB) gibi birçok psikiyatrik hastalıkta araştırılan gıda kaynaklı bir parazittir. Bu nedenle, otizm hastaları arasında T. gondii antikorlarının prevalansı hakkında yedi elektronik veri tabanı kullanılarak sistematik bir literatür taraması yapılmıştır.

Bu çalışma, duyarlılık analizi, meta-regresyon, alt grup analizi, yayın yanlılığı testi ve çalışmaların kalite değerlendirmesini içermiştir. Bulgulara dayanarak, latent toksoplazma enfeksiyonunun risk oranı (OR) (1.93; %95 güven aralığı (GA): 1,01–3,66) OSB riski ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, akut enfeksiyon ile OSB arasında ilişki saptanmamıştır (0.39; %95 GA: 0.18-0.87). Begg ve Egger testlerinin sonuçlarına göre yayın yanlılığı saptanmamıştır. Duyarlılık analizi, önemli düzeyde heterojenlik ile sağlam ve kararlı tahminleri doğrulamıştır.

Bu çalışma, toksoplazmozun otizm için bir risk faktörü olarak önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Bununla birlikte, bu bozukluğun gelişimsel yollarını aydınlatmak ve bu hastalığın önlenmesi ve tedavisi için yeni stratejiler sağlamak amacıyla prospektif çalışma yapılması önerilmektedir.

• Bu meta-analizin sonuçlarına göre T.gondii, otizm gelişimi için bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir.

• Kontrol gruplarına kıyasla otizm hastalarında anti- T. gondii IgG antikoru risk oranı 1,93'tür.

• Maternal immün aktivasyon ile T. gondii arasındaki ilişkinin çocukluk otizmi bağlamında değerlendirilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Medikaynak Referanslar

Relationship between toxoplasmosis and autism: A systematic review and meta-analysis, Microbial Pathogenesis, Volume 147, October 2020. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2020.104434

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler