Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Adenoidektomi ile birlikte ya da yalnızca tonsillektomi, özellikle çocuklarda en sık yapılan ameliyatlardan birisidir. Tonsillektomi genellikle tekrarlayan boğaz ağrısı veya obstrüktif uyku apnesi durumlarında uygulanır. Bununla birlikte, tonsillektominin ne zaman uygulanacağı konusunda küresel olarak kabul edilmiş herhangi bir kılavuz bulunmamaktadır. Paradise ve arkadaşları rekürren tonsilitte tonsillektomi için "paradise kriterlerini" bildirmiş olmasına rağmen, klinik etkinliği için kanıt sınırlıdır. Bazı araştırmacılar tonsillektominin pediatrik üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) insidansını azalttığını bildirirken, bazıları ise azaltmadığını bildirmektedir. Günümüzde sağlam klinik kanıtlar olmamasına rağmen, enfeksiyon, tonsillektomiyi yapmanın en yaygın nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Tonsillektomi sonrası bazı komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Postoperatif kanama, görülme oranı % 1-5 arasında değişen, en sık karşılaşılan komplikasyondur. Erken postoperatif kanama, tat duyusu bozuklukları, nazal konuşma, vasküler hasar, amfizem ve disfaji gibi nadir komplikasyonlar da bildirilmiştir. Bu nedenle, tekrarlayan boğaz enfeksiyonları için tonsillektomi uygulanması gerekip gerekmeyeceği dikkatlice düşünülmelidir. Kore’den bir grup araştırmacı, tonsillektomi yapılan ve tonsillektomi yapılmayan kontroller arasındaki post-operatif ÜSYE sıklığını karşılaştıran, bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar, Kore Sağlık Sigortası İnceleme ve Değerlendirme Servisi'nden alınan ulusal kohort çalışmasını kullanarak, yaş, cinsiyet, gelir, bölge ve ameliyat öncesi ÜSYE sıklığı bakımından 1:4 oranında eşleştirilmiş, 5,831 tonsillektomi katılımcısı ve 23,324 kontrol katılımcısı seçtiler ve katılımcıları 1 ila 9 yıl takip ettiler.Araştırmacılar tonsillektomi yapılan grup ve kontrol grubu arasında, 1-9 yıllık takip boyunca ÜSYE sıklığı açısından anlamlı bir fark bulamadılar. ÜSYE sıklığı, tonsillektomi operasyonu öncesi 5,5/2 yıldan, operasyondan sonraki 1 yılda 2,1/yıla ve operasyondan sonraki 9 yıl boyunca 1,4/ yıla giderek azalıyordu. Kontrol grubunda da ÜSYE sıklığı 9 yıl boyunca benzer şekilde azalıyordu. Alt grup analizlerinde (çocuk&ergen ve erişkin; preoperatif ÜSYE sıklığı nadir&sık), ÜSYE için operasyon sonrası sıklıkta, tonsillektomi ve kontrol grupları arasında fark yoktu. Araştırmacılar çalışma sonuçlarını değerlendirdiklerinde, tonsillektominin ÜSYE sıklığını azaltmadığı, tonsillektomi yapılsın ya da yapılmasın ÜSYE sıklığının zaman içerisinde kendiliğinden azaldığı sonucuna vardılar.

Medikaynak Referanslar

Choi HG, Park B, Sim S, Ahn S-H (2016) Tonsillectomy Does Not Reduce Upper Respiratory Infections: A National Cohort Study. PLoS ONE 11(12): e0169264. doi:10.1371/journal.pone.0169264

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler