Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Demansla yaşayan bireylerin sayısı gittikçe artmakta ve bu da dünyadaki aileleri, toplulukları ve sağlık bakım sistemlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu zorluklara başarılı bir şekilde yanıt vermek için, demans hastalık yükünün doğru bir şekilde anlaşılması gerekir. "Global Hastalıklar, Yaralanmalar ve Risk Faktörleri Yükü Çalışması (GBD) 2016 Demans İşbirlikleri raporuna göre 1990-2016 yılları arasında hasta sayısı ikiye katlanmıştır.

GBD 2016, 1990'dan 2016'ya kadar 195 ülkeden demans verilerini çeşitli kayıt sistemlerinden, yayınlanan bilimsel literatür ve anketlerden sistematik tarama yöntemiyle topladı.

Sayı İkiye Katlandı

Araştırmacılar, 26 yıllık çalışma döneminde, yaşa göre düzeltilmiş demans prevalansında sadece %1,7'lik bir artış olduğunu, 1990'da 100.000 nüfus başına 701 vakadan, 2016'da 712'ye ulaştığını belirttiler. Bununla birlikte, nüfusun yaşlanması ve büyümesi nedeniyle, dünya çapında demanstan etkilenen insan sayısı 1990’daki 20,2 milyon’dan 2016’da 43,8 milyon’a, yani %117’lik bir artışla iki katından fazla katlandı.

2016'da demanslı olanların 27 milyonu kadın, 16,8 milyonu ise erkekti. Demansa bağlı ölümlerin sayısı 1990 ile 2016 arasında %148 arttı. Demans, 2016'da küresel olarak beşinci büyük ölüm nedeni olup, 2,4 milyon ölüme neden oldu.

Rapordaki verilere göre genel olarak, 28,8 milyon sakatlık ayarlı yaşam yılı demansa bağlandı; bunların 6,4 milyonu dört değiştirilebilir risk faktörüne bağlanabildi: yüksek vücut kitle indeksi, yüksek açlık plazma glikozu, sigara ve yüksek şekerli içeceklerin alımı.

2050 yılında, demans ile yaşayan insan sayısının 100 milyon civarında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple önleme veya iyileştirici tedavide atılımlar yapılıncaya kadar, demans dünya çapında sağlık hizmetleri sistemleri için artan bir zorluk olmaya devam edecektir.

Medikaynak Referanslar

GBD 2016 Dementia Collaborators. Global, regional, and national burden of Alzheimer's disease and other dementias, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019 Jan;18(1):88-106.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler