Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son dönem ayak bileği artriti, hastanın merdivenlerden inip çıkmasını, bir arabadan inmesini ve hatta yürümesini bile engelleyebilen acı verici bir durumdur. Travmatik yaralanma ya da tekrarlayan burkulmalar, ayak bileği ekleminde tampon gibi davranan kıkırdağın aşınmasına neden olur. Koruyucu tampon hasarlandıkça, kemikler birbirine sürter ve artrit meydana gelebilir. Ayak bileği artritli hastalarda, ayak bileğinde sınırlı hareket aralığı vardır. Bu durum hastaların günlük aktivitelerini yapmasını engellemesinin yanı sıra ağrılıdır. İlaçlar, steroid enjeksiyonları veya destekleme gibi cerrahi olmayan seçenekler başarısız olduğunda, ameliyat tek seçenek haline gelir. Total ayak bileği artroplastisi (TAA) veya ayak bileği ekleminin cerrahi replasmanı, son on yılda uygun bir seçenek haline gelmiştir. Yeni yöntemler ve güncellenmiş cihazlarla, total ayak bileği artroplastisinden elde edilen sonuçlar etkili görünmektedir, ancak hastalar iyileşme süresi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istemektedirler. Öte yandan bu alandaki birçok çalışma, orta dönem takip süresi boyunca hareket ve fonksiyonel sonuçlara odaklanmıştır.

Yapılan yeni bir çalışmada, TAA sonrası ilk 2 yıl boyunca ayak arka hareket açıklığı ve hasta tarafından bildirilen ölçümlerin iyileşmesi değerlendirildi.

Tek bir cerrah tarafından TAA ile tedavi edilen 134 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi ve bu hastaların 107’si çalışmaya dahil edildi. Sagital düzlemdeki genel hareket aralığı, maksimum plantar fleksiyon ve dorsofleksiyonda ayak bileği ile yapılan adanmış ağırlık taşıyan lateral radyografilerde zemine göre tibia pozisyonundaki ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 3 ay, 6 ay 1 yıl ve 2 yılda maksimum değişim olarak ölçüldü. Hastalar ise çalışma sırasında, ağrı için görsel analog skala (VAS), Günlük Yaşam (ADL) ve Spor Altyapıları Aktiviteleri Ayak ve Ayak Bileği Yeteneği Ölçümü (FAAM) ve her bir zaman aralığında Kısa Form-12 (SF-12) Fiziksel (PCS) ve Zihinsel (MCS) Bileşen Özeti anketlerini tamamladılar.

Hareket Aralığı Artıyor, Ağrı Azalıyor

Çalışmada hastaların sagital düzlemdeki ortalama genel hareket aralığı preoperatif 20,7 ° olup, operasyon sonrası 3. ay, 6. ay, 1. yıl ve 2.yılda sırasıyla 28,3 °, 34,3 °, 33,3 ° ve 33,3 ° 'ye yükseldiği gözlendi. Ayrıca hastalarda postoperatif her noktada preoperatif VAS skoruna kıyasla ortalama VAS skoru düzeldi. Benzer şekilde, FAAM ve SF-12 skorları, preoperatif skorla karşılaştırıldığında 6. ay ve sonrasında düzeldi. Artmış hareket aralığı, ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 1. yılda daha düşük VAS skoru ile koreleydi. Artmış hareket aralığı, postoperatif 3. ay, 1. yıl ve 2. yılda daha yüksek FAAM ADL skoru ile ilişkiliydi.

Araştırmacılar, TAA uygulanan hastaların ameliyat öncesi ile karşılaştırıldığında, 6. aya kadar genel sagital düzlem aralıklarında düzelme gösterdiklerini ve 2 yıla kadar ağrı ve fonksiyon skorlarında düzelme sağladıklarını belirttiler. Ağrı skorlarının 2 yıllık takip süresince düzeldiğini aktaran araştırmacılar, çalışmaları ile bu tür artrit hastalarında TAA’nın iyi bir tedavi seçeneği olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Benjamin A. Hendy, Elizabeth L. McDonald, Kristen Nicholson, Ryan Rogero, Rachel Shakked, David I. Pedowitz, Steven M. Raikin. Improvement of Outcomes During the First Two Years Following Total Ankle Arthroplasty. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2018; 100 (17): 1473

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler