Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir çalışmanın yazarlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde COVID-19 ölüm oranları beklenenden daha düşük ve yüksek tüberküloz oranlarına sahip ülkelerde verilen bir TB aşısı, COVID-19 ölüm oranlarını azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Tüberküloz enfeksiyonunun yaygın olduğu ülkelerde çocuklara rutin olarak verilen aşı, Bacille Calmette-Guérin veya kısaca BCG olarak adlandırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Virginia Tech Doğal Kaynaklar ve Çevre Koleji'nde yardımcı doçent olan Luis Escobar, "İlk araştırmamızda, BCG aşısı oranlarının yüksek olduğu ülkelerde ölüm oranlarının daha düşük olduğunu bulduk" dedi.

"Ancak tüm ülkeler farklı: Guatemala, diyelim ki İtalya'dan daha genç bir nüfusa sahip, bu nedenle bu farklılıkları karşılamak için verilerde ayarlamalar yapmak zorunda kaldık," dedi bir üniversite haber bülteninde.

Çalışma için Escobar ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki meslektaşları, dünyanın dört bir yanından COVID-19 ölüm verilerini topladı.

Gelir, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, nüfus ve yaş dağılımı gibi değişkenlere göre ayarlama yaptılar. Tüm değişkenler boyunca, daha yüksek BCG aşılama oranları ile düşük zirve COVID-19 ölüm oranları arasında kalıcı bir bağlantı vardı.

Escobar, "BCG aşısını şiddetli COVID-19'dan korumak için kullanmanın amacı, geniş, doğuştan gelen, hızlı tepki veren bir bağışıklığı teşvik etmek olacaktır" dedi.

BCG aşılarının tüberküloza ek olarak çeşitli viral solunum yolu hastalıkları için geniş koruma sağladığını belirtti.

Bulgular başlangıç niteliğindedir ve neden ve sonucu kanıtlamadı. Escobar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Escobar, "Bu yayınla ilgili bir politika önermek istemiyoruz," dedi. "Bunun yerine bu, daha fazla araştırma için bir çağrı. Bunu deneylerde ve potansiyel olarak klinik deneylerde tekrarlayıp çoğaltamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Ayrıca daha fazla bilgi edindikçe verilere geri dönmemiz gerekiyor, böylece koronavirüs salgını konusundaki anlayışımızı yeniden değerlendirebiliriz. "

Dünya Sağlık Örgütü, BCG aşısının COVID-19'a karşı koruyabileceğine dair mevcut bir kanıt olmadığını ve bu amaçla önerilmediğini söyledi.

Yetişkinlerde BCG aşılamasının şiddetli COVID-19'dan koruma sağlayıp sağlamadığını belirlemek için klinik araştırmalar devam etmektedir.

Medikaynak Referanslar

BCG vaccine protection from severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) Luis E. Escobar, PNAS July 28, 2020 117 (30) 17720-17726; first published July 9, 2020 https://doi.org/10.1073/pnas.2008410117

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler