Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İnsanlar sağlıklı kalmak ve diyabet gibi hastalıklardan kaçınmak için çok çabalasa da bazen sonuç elde etmekte başarısız olabilmektedirler. British Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre yemek yaparken kullandığımız yağlar bu çabalarımızı sabote edebilmektedir. Araştırma ekibinden Prof. Sanjoy Ghosh, kısa süre önce çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) tüketiminin yüksek olduğu, ancak tekli doymamış yağ asitlerinin (MUFA) düşük olduğu bir tüketimin özellikle kadınlarda ön planda olmak üzere sedanterliğe yol açabileceği sonucuna varan bir araştırma yayınladı.

Yapılan yeni araştırmada ise Avrupa'daki 21 ülkeden gelen veriler incelendi. Ekip ilk olarak genç kızlarla ilgili verileri inceledi ve daha sonra ikinci bir çalışmada yetişkin kadınların kan glikoz düzeyleri ile inceleme yaptılar. Bu verilerin yanına ülkenin gayri safi yurt içi hasılası, kentleşme ve hatta enlem gibi diğer filtrelerle birlikte TV izlemek için harcanan zaman gibi ayrıntıları eklediler. Bu ayrıntılarla tamamladıkları incelemelerinin sonunda, n-6 çoklu doymamış yağ asitleri ile sedanter yaşam arasında net bir bağlantı buldular. Özellikle, 11 yaşındaki kızların sedanter davranışı ve diyetlerindeki PUFA miktarı arasında anlamlı bir korelasyon bulundu.

Bu çalışma sayesinde Avrupa’da geniş bir hasta grubunun verileri incelendi ve PUFA tüketimi ile sedanter yaşam arasında anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiş oldu. Özellikle risk altındaki grubun genç kadınlar olduğu anlaşıldı.

  1. Benzer İçerikler