Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tümör mikroçevresi (TMÇ), tümör epitelinin, stroma ve immün hücrelerin karmaşık bir karışımıdır ve TMÇ'nin immün bileşeni, tümörün ilerlemesi ve hastanın prognozu için oldukça önemlidir. Akciğer kanserinde, anti-PD-1 tedavisi, tümör hücrelerine karşı T hücresi sitotoksisitesinin aktivasyonu yoluyla hastanın sağkalımını önemli ölçüde geliştirir. CD8+ T hücreleri ve hedef hücreler arasındaki doğrudan temas, CD8+ T hücre aktivitesi için gereklidir; bu, TMÇ içindeki immün hücrelerin mekansal organizasyonunun, anti-tümör immünitesinde kritik bir işlemi yansıttığını gösterir. Mevcut immünohistokimya (IHC) görüntüleme teknikleri, immün hücre sayılarını ve yoğunluklarını tanımlar, ancak hücre-hücre mekansal ilişkilerinin (veya "hücre sosyolojisi") değerlendirilmesinden yoksundur. Bununla birlikte, immün işlevsellik, genellikle hücreden hücreye temasla belirlenir ve basit hücre yoğunluğu ölçümleriyle çözülemez (örneğin, mm2 başına hücre sayısı). Bu konuyu ele almak için, çok kanallı IHC tutulumlu dokudaki hücre-hücre etkileşimlerinin analizi için bir Hiperspektral Hücre Sosyolojisi teknoloji platformu geliştirildi. Bilinen klinik sonucu olan akciğer adenokarsinom hastalarından primer tümörlerin doku kesitleri CD3, CD8 ve CD79a için multipleks IHC kullanılarak boyandı ve hiperspektral görüntü analizi tüm hücrelerin fenotipini belirledi. Her bir hücre için bir Voronoi diyagramı hücre sınırlarını yaklaşık olarak belirlemek için kullanıldı ve tüm komşu hücrelerin hücre tipi tanımlandı ve ölçüldü. Hücre sosyolojisi paternlerinin hücrelerin rastgele dağılımına bağlı olup olmadığını değerlendirmek için Monte Carlo analizi kullanılmıştır.

Relaps ile anlamlı ilişki izlendi

Tümör içi CD8+ T hücrelerinin yoğunluğu, tümörlerin nüksetmesi ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Tümör hücreleriyle çevrili CD8+ T hücrelerinin hücre sosyolojisi modeli, sadece CD8+ T hücre yoğunluğu ile karşılaştırıldığında hastalığın nüks etmemesi ile daha anlamlı olarak ilişkiliydi. Tümör hücreleriyle çevrili CD3+ CD8- T hücreleri de daha az nüks ile ilişkiliydi ve hücre yoğunluğu ile aynı derecede önemliydi. Monte Carlo yeniden örnekleme analizi, bu hücre sosyolojisi modellerinin rastgele olmadığını belirledi. Hiperspektral Hücre Sosyolojisi, tümör hücreleri ve immün sızma arasındaki karmaşık etkileşim anlayışımızı genişletir. Bu teknoloji, immünoterapiye alınacak yanıt tahminlerini geliştirebilir ve anti-tümör immünitesinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Medikaynak Referanslar

Hyperspectral cell sociology reveals spatial tumor-immune cell interactions associated with lung cancer recurrence Katey S. S. Enfield1*, Spencer D. Martin1,2, Erin A. Marshall1, Sonia H. Y. Kung1, Paul Gallagher1, Katy Milne3Zhaoyang Chen1, Brad H. Nelson3,5, Stephen Lam1,2, John C. English4,6, Calum E. MacAulay1,6, Wan L. Lam1,6 and Martial Guillaud1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler