Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yıllarda görülen hedefe yönelik tedavilerdeki gelişmeler sayesinde anaplastik lenfoma kinaz geninin (ALK) genomik füzyonları, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) için iyi bilinen bir tedavi hedefi olmuştur. Diğer tümörlerde ise bu füzyonların görülme sıklığına ait yeterli veri yoktur. Yeni yapılan ve 114,200 klinik olguyu içeren bir anketle, KHDAK dışı tümörlerdeki ALK düzenlenmelerinin (rALK) prevalansı saptandı ve bunların ALK'yi hedef alan tedavilere karşı duyarlılıkları bildirildi. Çalışma dahilinde hem solid tümörler hem de hematolenfoid kanserler dahil olmak üzere 114.200 relaps ve metastatik malignitenin kapsamlı genomik profillemesi, bir hibrid yakalama, adaptör ligasyonuna dayalı yeni nesil sekanslama analizi kullanılarak yapıldı.

Çoğunlukla KHDAK’ta Olsa Da Diğer Tümörlerde De Mevcut

114,200 klinik örneklemin 21.522'si (% 18.8) KHDAK ve 92.678’si (% 81.2)diğer tümör türleri idi. ALK füzyonlu (fALK) veya rALK olan 876 (% 0.8) olgunun 675'i (% 77.1) KHDAK ve 201'i (% 22.9) diğer tümör tipleri idi. ALK füzyonları, KHDAK'de (% 3.1) KHDAK dışı tümörlere göre (% 0.2; p <.0001) anlamlı daha yüksek oranlarda görüldü. FALK barındıran KHDAK dışı tümörlü hastalar, fALK pozitif KHDAK’lı hastalardan anlamlı olarak daha genç (p <.0001) ve çoğunlukla kadın (p <.0001) idi. KHDAK’da füzyon partneri % 83.5’luk bir oranla EML4 iken, KHDAK dışı tümörlerde bu oran %30,9 olarak belirlendi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu ( p <.0001).

ALK düzenlemeleri, KHDAK’ın ötesinde çok çeşitli epitelyal ve mezenkimal malignitelerde tanımlanabilir. Örneğin Langerhans dışı hücre histiyositozu veya böbrek hücreli karsinom gibi normalde ALK mutasyonları olmayan birçok tümörde de yeni nesil sekanslama ile bu mutasyonlar tespit edildi. Anti-ALK tedavileri, fALK tarafından yönlendirilen KHDAK dışı tümörlerde etkili olabilir ve daha geniş bir çeşitlilikte kanser türünü içeren klinik çalışmalarda ALK'yi hedef alan tedavilerin daha fazla çalışması gerektiği anlaşılmıştır.

Medikaynak Referanslar

Ross JS et al. ALK Fusions in a Wide Variety of Tumor Types Respond to Anti-ALK Targeted Therapy. Oncologist. 2017 Oct 27. pii: theoncologist.2016-0488. doi: 10.1634/theoncologist.2016-0488. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler