Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yıllardır kadınlarda en yaygın görülen malignite sebebi meme kanseridir. Hem vücut içindeki hem de dışarıdan alınan östrojen ve progesteronun meme kanseri riski oluşturduğu gösterilmiştir. İn vitro fertilizasyon (IVF) yönteminde de östradiol ve progesteron seviyelerinde bir düşme ve hormon düzeylerinde güçlü bir artış meydana gelir. Bu sebeple IVF’nin meme kanseri riski oluşturabileceği düşünülmekteydi.

Meme kanserinin yaygınlığı ve IVF için over stimülasyonu tedavisi alan kadınların sayısı düşünüldüğünde meme kanseri oluşumu üzerinde en ufak bir risk artışının bile anlamlı olabileceği görülüyor. Şimdiye kadar yapılmış çalışmalarda yeterli takip süresine ulaşılmadığı için anlamlı bir veri oluşmamıştı.

Amsterdam’daki Hollanda Kanser Enstitüsü’nde görevli olan araştırmacılar 1983-1985 yılları arasında IVF tedavisi alan 19.158 kadın (IVF grubu) ve 1980-1985 arasında diğer fertilite tedavileri uygulanan 5.950 kadın (IVF olmayan grup) hastayı uzun süre takip ederek meme kanseri riski açısından kıyasladılar. Hastalar ortalama 21 yıl boyunca takip edildiler.

Takip süresinin sonuna gelindiği zaman IVF grubunun ortalama yaşı 54 ve IVF olmayan grubun ortalama yaşı ise 55 olarak hesaplandı. Fertilite tedavisi almış hastalardaki invaziv ve in situ meme kanseri insidansı Hollanda Kanser Veritabanı ile ilişkilendirilerek toplandı.

Toplam 25.108 hasta arasında (başlangıçtaki ortalama yaş 33 ve ortalama IVF siklusu 3,6) 21 yıllık takip süresinin sonunda 839 invaziv ve 109 in situ meme kanseri oluştuğu tespit edildi. Gruplar arasında kıyaslama yapıldığında ise IVF tedavisi alan kadınlardaki meme kanseri oluşum riskinin diğer gruptan veya toplam hasta grubundan farklı olmadığı görüldü. IVF grubu için 55 yaşındaki kümülatif insidans %3 iken IVF olmayan grup için de bu oran %2,9’du.

Alt grup analizinde de riskin fertilite ilaçlarına veya fertilite öncesi tanıya bağlı herhangi bir değişiklik göstermediği görüldü. 7 veya daha fazla IVF siklusu alan kadınlardaki riskin ise 1 ya da 2 siklus alanlara göre daha düşük olduğu tespit edildi. İlk IVF siklusuna kötü yanıt alındığında da riskin düştüğü görüldü.

Araştırmacılara göre bu uzun takip süreli çalışma sayesinde IVF tedavilerinin uzun dönemde meme kanseri oluşum riskini arttırmadığını söylemek mümkün.

Medikaynak Referanslar

 van den Belt-Dusebout AW et al. Ovarian Stimulation for In Vitro Fertilization and Long-term Risk of Breast Cancer. JAMA. 2016 Jul 19;316(3):300-12. doi: 10.1001/jama.2016.9389.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler