Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH'ler), dünyadaki en büyük ölüm nedenleridir ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, KVH’ler sadece 2016 yılında 15,2 milyon küresel ölümden (%26,7) sorumluydu. KVH'ler ölümcül olmasa bile, genellikle kritik organlarda kalıcı hasar oluşturur ve bunu takiben aktivite kısıtlaması, bakıma muhtaçlık ve azalan yaşam beklentisine neden olabilir.

KVH Önlenmesinde Kullanılabilir

Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, yerel Japon nüfusunda tuzsuz domates suyu alımının kardiyovasküler risk belirteçleri üzerindeki etkilerini araştırdı. Bu çalışmaya Japonya Kuriyama'da yaşayan 481 bölge vatandaşı katıldı. Çalışma yılı boyunca, katılımcılara istedikleri kadar tuzsuz domates suyu sağlandı. Katılımcılar, çalışma döneminden önce ve sonra kan basıncı, serum lipit profili ve glukoz toleransı gibi kardiyovasküler risk belirteçleri açısından tarandı. Araştırmaya katılanların 260'ı, ek olarak yaşam tarzı faktörlerinin detaylı bir çalışmasına katıldı. 184 erkek ve 297 kadın katılımcının yaş ortalaması sırasıyla 56.3 ± 13.3 (ortalama ± SD) ve 58.4 ± 11.7 idi. Tedavi edilmemiş ön-hipertansiyon veya hipertansiyonu olan 94 katılımcıdaki kan basıncı anlamlı şekilde düşürüldü (sistolik kan basıncı, 141.2 ± 12.1–137.0 ± 16.3 mmHg, p = 0.003; diyastolik kan basıncı, 83.3 ± 10.1-80.9 ± 11.1 mmHg, p = 0.012, çift t testi). Ayrıca, tedavi edilmemiş dislipidemili 125 katılımcıda da serum düşük ‐ yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL ‐ C) seviyesinin anlamlı derecede azaldığı görüldü (155.0 ± 23.2–149.9 ± 25.0 mg / dl, p = 0.005, eşleştirilmiş t testi). Bu faydalı etkiler cinsiyetler arasında ve farklı yaş grupları arasında benzerdi. Katılımcıların çalışma öncesi ve sonrasındaki yaşam tarzında anlamlı bir fark bulunmadı.

Bilim insanları, araştırmalarının sonuçlarına dayanarak, tuzsuz domates suyu alımının, tedavi öncesi prehipertansiyon veya hipertansiyon uygulanmış Japon sakinlerinde sistolik ve diyastolik kan basıncını iyileştirebileceğini ve tedavi edilmeyen dislipidemisi olanlarda serum LDL ‐ C seviyesini azaltabileceğini ileri sürdüler. Ekibe göre domates suyu uygun ve hazır bir ürün olduğundan, risk altındaki kişilerde KVH'lerin önlenmesi için bir beslenme müdahalesi olarak uygulanabilir.

Medikaynak Referanslar

 Tamami Odai, Masakazu Terauchi, Daisaku Okamoto, Asuka Hirose, Naoyuki Miyasaka. Unsalted tomato juice intake improves blood pressure and serum low‐density lipoprotein cholesterol level in local Japanese residents at risk of cardiovascular disease. Food Science & Nutrition, 2019

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler