Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Üçlü negatif meme kanseri (TNBC), tüm meme kanserinin %15'ini oluşturmakla birlikte östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR), insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 (HER-2) ekspresyonunun olmaması, erken nüks, viseral metastaz eğilimi ve daha kötü genel sağkalım ile karakterizedir. Erken evre TNBC tedavisinin temeli neoadjuvan kemoterapidir ve bunu kesin cerrahi takip etmektedir.

İlk kemoterapiye yanıt meme kanserinde klinik sonuçları öngörmekle birlikte neoadjuvan tedavi, standart bakım klinik uygulamalarında ≥2 cm tümör tedavisi için giderek daha fazla kullanılmaktadır ve patolojik yanıt rutin olarak genel prognozun ölçülebilmesi için değerlendirilir. Araştırmacılar patolojik tam yanıtın (pCR) neoadjuvan TNBC çalışmalarında daha iyi prognoz ile ilişkili olduğunu ve sağkalımın yedek bir göstergesi haline geldiğini ifade etmişlerdir. TNBC'nin prognozu, özellikle pCR'ye ulaşılamadığında zayıf olmakla birlikte 3 ilaç molekülünden oluşan geleneksel neoadjuvan kemoterapi rejimi %35-45'lik bir pCR oranı ile sonuçlanmaktadır. Bilim insanları TNBC'nin tümör heterojenliğinin iyi bilinmediğini, ancak moleküler alt tip güdümlü terapinin, büyük ölçüde etkili hedefli tedavilerin olmaması nedeniyle rutin bir klinik uygulama haline gelmediğini belirtmişlerdir. Bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerini (ICI) veya poli ADP-ribosil polimeraz inhibitörleri (PARPi) gibi hedefli tedaviyi içeren son klinik çalışmalar, erken aşama TNBC'de neoadjuvan tedaviyi kişiselleştirme potansiyeline sahip olabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar fosfatidilinositol-4,5-bisfosfat 3 kinaz katalitik alt birim alfa (PIK3CA) yol inhibitörleri ve androjen reseptörü (AR) hedefli terapiler dahil olmak üzere diğer ajanların, TNBC'lerin belirli moleküler alt tipleri için uygulanabilir olduğunu ve neoadjuvan klinik çalışmaların yürütülmesinde yeni yaklaşımların, neoadjuvan ortama etkili hedefli tedaviler getirme sürecini hızlandırabileceğini belirtmişlerdir.

Uygun TNBC Alt Tipleri İçin Bakım Standardı

Yapılan bu çalışma ile karboplatin ilavesiyle kemoterapi optimizasyonu, kemoterapiye ICI eklenmesi, yeni hedeflenmiş ajanların değerlendirilmesi ile klinik araştırma tasarımı, daha kesin bir tedavi yaklaşımı sağlamak için klinik olarak ilgili hasta alt gruplarının biyobelirteç güdümlü tanımlanması gibi perspektiflere odaklanan yeni neoadjuvan çalışmaları değerlendirilmiştir. Araştırmacılar bu derlemede tartışılan pek çok umut verici hedefe yönelik tedavi ve yaklaşımın, erken evre TNBC için neoadjuvan tedavilerin paradigma değişikliğine yol açabileceğini ifade etmişlerdir. Yapılan çalışma ile antrasiklin, siklofosfamid ve taksan rejimine karboplatin eklenmesinin, gelişmiş tam patolojik yanıt ile ilişkili olduğu ve bağışıklık kontrol noktası inhibitörü kombinasyonlarının TNBC'deki pCR'yi önemli ölçüde arttırdığı belirtilmiştir. Araştırmacılar artan tümör infiltrasyonu olan lenfosit (TIL) veya DNA onarım eksikliği (DRD) mutasyonunun varlığı artmış pCR ile ilişkili olduğunu poli-ADP-ribosil polimeraz inhibitörleri ve fosfatidilinositol-3-kinaz -protein kinaz B -memeli rapamisin hedefi (PI3K-AKT-mTOR) gibi diğer hedeflerin neoadjuvan ortamda değerlendirilmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar ICI ve PARPi’nin, uygun TNBC alt tipleri için bakım standardı haline gelebileceğini ve karboplatinİin BRCA ile ilişkili tümörlerde veya HRD tümörlerinde önemli bir tedavi olmaya devam ettiğini belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışma ile yeni klinik araştırma tasarımları, neoadjuvan ortamda yeni hedefe yönelik tedavinin test edilmesini büyük ölçüde kolaylaştırabileceğini ve pek çok umut verici hedefli tedavi ve yaklaşımın, erken evre TNBC için neoadjuvan tedavilerin paradigma değişikliğine yol açabileceğini göstermiştir.

Medikaynak Referanslar

Lee JS, Yost SE, Yuan Y. Neoadjuvant Treatment for Triple Negative Breast Cancer: Recent Progresses and Challenges. Cancers (Basel). 2020;12(6):E1404. Published 2020 May 29. doi:10.3390/cancers12061404

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler