Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Önceki çalışmalar, üçlü negatif meme kanserinin (TNBC) klinik olarak daha yüksek bir maligniteye sahip olduğunu ve tümör ilerleme oranının diğer meme kanseri türlerinden çok daha yüksek olduğunu göstermiştir. TNBC, hızlı tümör büyümesi, etkili tedavi eksikliği ve kötü prognoz ile genç kadınlarda daha yaygındır ve bu nedenle araştırmacılar, TNBC progresyonunun ve prognozunun tedavisi ve tahmini için yeni moleküler hedefler keşfetmeye acil ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmada 13 TNBC hücre hattı ile 2 normal meme hücre hattı arasındaki farkları analiz edilmiş olup ayrıca, TNBC hastalarından alınan tümör örneklerinde, TNBC olmayan hastalara kıyasla farklı eksprese edilen mRNA'ların düzeyini belirlemek için RNA sıralama tekniği kullanılmıştır. Araştırmacılar daha sonra, meme kanseri hücre serilerindeki farklı ifade edilen mRNA'ları doğrulamak için qRT-PCR kullanmakla birlikte, bu mRNA'ların TNBC hastalarının prognozu üzerindeki etkisini tahmin etmek için TCGA veri tabanındaki hayatta kalma verilerini kullandıklarını bildirmişlerdir. Çalışmada farklı hücre hatlarının mikrodizisi analiz edilmiş ve normal meme hücresi hatlarına kıyasla TNBC hücre hatlarında 1709 farklı şekilde eksprese edilen mRNA'ları bulunmuştur. Dahası araştırmacılar, TNBC hastalarından ve TNBC olmayan hastalardan alınan tümör örneklerindeki mRNA'ların profilini çıkardıklarını ve tespit ettiklerini belirtmişlerdir.

TNBC hücre serileri ve dokusunda düzensiz 6 mRNA

TNBC hastalarından ve TNBC olmayan hastalardan alınan tümör numunelerindeki mRNA'ların profilinin çıkarıldığı çalışmada; sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldığında TNBC'de 1098 farklı şekilde eksprese edilmiş mRNA; Her2 pozitif ile karşılaştırıldığında TNBC'de 209 farklı şekilde eksprese edilmiş mRNA; Lumina A ile karşılaştırıldığında TNBC'de 659 farklı şekilde eksprese edilmiş mRNA ve Lumina B'ye kıyasla TNBC'de 361 farklı şekilde eksprese edilmiş mRNA'lar tespit edilmiştir.

Araştırmacılar sonuçların kapsamlı analizinde, TNBC hücre serileri ve dokusunda düzensiz 6 mRNA (NR2F1, TFF3, COL10A1, NTN4, MMP12, SFRP1) bulduklarını bildirmişlerdir. Kaplan-Meier grafikleri, SFRP1'in daha düşük ekspresyonunu göstermiş olmakla birlikte daha yüksek COL10A1 ekspresyonu, TCGA veri tabanından TNBC hastalarında kötü prognoza bağlanmıştır. Çalışmada NR2F1, TFF3, COL10A1, NTN4, MMP12, SFRP1 ekspresyonu, TNBC hücrelerinde ve tümör dokularında önemli ölçüde düzensiz bulunmuş, ayrıca, SFRP1 ve COL10A1 ekspresyon seviyesi TNBC hastalarının prognozu ile ilgili olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle araştırmacılar, bu çalışmanın TNBC hastaları için yeni terapötik hedefler ve potansiyel biyobelirteçler hakkında yeni bir bakış açısı sağladığını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

S. Yang, J. Tang, Promising biomarkers for therapeutic targets and prognosis of triple negative breast cancer (TNBC), Annals of Oncology, https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.08.216

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler