Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

14. Uluslararası Sjögren Sempozyumu, 18-21 Nisan 2018 tarihlerinde Washington'da gerçekleştirildi. Son 3 yıldaki tanı ve klinik gelişmeleri tartışmak üzere düzenlenen bu disiplinlerarası toplantıya oftalmoloji, diş sağlığı, romatoloji, iç hastalıkları, nöroloji, radyoloji, patoloji ve temel tıp uzmanları katıldı. Etkinlikte ek olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve ilaç endüstrisinden konuşmacılar da sunumlar yaptılar. Toplantıda Sjögren Sendromu Vakfı’ndan hastalar, Sjören Sendromunun (SS) yaşam kalitesi üzerindeki etkileri konusundaki endişelerini dile getirdiler ve bu alandaki mevcut tedavilerin yetersiz kaldığına dikkat çektiler. Diğer romatoloji toplantılarının aksine bu sempozyum, birden fazla tıbbi disiplinin temsilcileri, denetleyici ve kural koyucu kurum temsilcileri, ilaç sektörü temsilcileri ve hasta savunucu gruplarının da dahil olduğu çok yönlü bir katılımcı profiline sahipti. Bu sayede sempozyum; multidisipliner tanı, tedavi ve işbirlikçi araştırma koordinasyonu için katılımcılara eşsiz bir fırsat sundu ve farklı uzmanlık alanlarındaki yaygın yanlış anlamalarla ilgili doğrudan tartışmaların yapılmasına zemin hazırladı.

Bu uluslararası toplantı, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Alan Baer, Esen Akpek; Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Ilias Alevizos, Sjögren Sendromu'nun koordinasyonundan Kathy Hammitt ve sürekli olarak SS hastalarının bakımını en iyi hale getirme hedefini gündemde tutan Steven Taylor’ın olağanüstü çabaları sayesinde düzenlendi. Toplantıda beş kıtadaki 35'ten fazla ülkeyi temsil eden 350'den fazla tıp uzmanı mevcuttu ve dünyaca ünlü Johns Hopkins fakülte ve düzenleyici kurum üyeleri tarafından en son gelişmeler ve tedaviler üzerine sunumlar yapıldı.

Toplantıdaki sunumlarda, primer SS için tanı kriterleri, SS’teki yeni tedavi çalışmaları, tedavide doğru yolakların hedeflenmesi, hasta tarafından bildirilen oküler semptomlar ile nesnel bulguların karşılaştırlması ve SS patogenezi gibi konulara değinildi.

Tanı ve Tedavi Zor

SS hastalarının romatologların en zor hastaları arasında olduğu kabul edilmektedir. SS'li hastalar, geçirecekleri ameliyatlar öncesi önlemlerden, diğer uzmanlar tarafından yapılan laboratuvar testlerinin yorumlanmasına kadar her şey için romatologlarına başvururlar. Öte yandan bu hastalar sağlık hizmeti alırken yaşadıkları karmaşa, sağlık sistemi ile ilgili sıkıntılar ve doktor ziyaretlerindeki süre kısıtlamaları nedeniyle internet bloglarındaki yanlış bilgilere yönelmek zorunda kalırlar.

Günümüzde SS, araştırmacılar için multidisipliner bir hastalık olarak ileri klinik ve temel araştırmalar açısından çok sayıda fırsat sunmaktadır. Romatoid artrit ve bununla ilgili hastalıklar için geliştirilen yeni tedavilerin bol olduğu bu dönemde, SS hastalarının tedavisi, romatologlara onların uzun yıllar süren eğitimlerine yaraşır bir zorluk oluşturmaktadır. SS, infiltratif lenfositik bir bozukluğa bağlı olması ve genetik ve klinik özellikleri ile sistemik lupus eritematozus ile örtüşen semptomları olan bir hastalıktır. Kuru göz semptomları olan SS'li hastaların yaklaşık yarısı SS ile mücadeleleri sırasında romatoloji bölümlerinde bile yanlışlıkla lupus tanısı alabilmektedirler. Sistemik lupus genellikle glomerülonefrit, hemolitik anemi ve plevral efüzyon gibi durumlara neden olan bir antikor ve immün kompleks bozukluğu olarak kabul edilirken, SS yüksek lenfoma ve infiltratif nöropatiler ile karakterize bir hastalık olarak görülmektedir.

14. Uluslararası Sjögren Sempozyumu, yeni biyobelirteçler kullanarak hasta alt gruplarının tespitini geliştirmek ve kişiselleştirilmiş tıbbın araçlarına dayanan tedavileri rasyonel olarak geliştirmek için paha biçilemez bir fırsat sağlamıştır.

Medikaynak Referanslar

Robert I. Fox, MD, PhD; Carla M. Fox, RN Updates in Sjögren Syndrome, Medscape, November 06, 2018

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler