Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Androjenler, FSH, anti-Müllerian hormonu (AMH) ve östradiol (E2) insan yumurtalık folikülogenezinde gereklidir. Ancak bu dört ajan arasındaki etkileşimler tam olarak anlaşılamamıştır.

Bu konu ile ilgili geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir derlemenin amacı, androjenlerin, FSH, AMH ve E2'nin görünüm ve fonksiyonunun kronolojik sırasını vurgulamak ve FSH ve AMH arasındaki ilişkisini tartışmaya açmaktı. Uzmanlar bu etkileşimin daha iyi anlaşılmasının, polikistik over sendromunun (PCOS) patofizyolojisi hakkındaki mevcut bilgilerimizi destekleyebileyeceğini belirtiyorlar..

Araştırmacılar derleme için şu arama terimleri kullanılarak bir literatür incelemesi yaptılar: androjenler, FSH, FSH reseptörü, anti-Mulleran hormon, AMHRII, östradiol, folikül, yumurtalık, PCOS, aromataz, granüloza hücresi, oosit. Derlemedeki incelenen zaman aralığı 1980-2015 arasını kapsıyordu ve sorgulanan veritabanları PubMed ve Web of Science idi.

Antral öncesi ('gonadotropinden bağımsız') folikül büyümesi sırasında, FSH zaten aktiftir ve hücre kaynaklı androjenlerle sinerjide folikül büyümesini destekler. Bunun tersine, AMH, FSH'ye karşı koyarak inhibe olur. AMH'nin androjenler tarafından düzenlendiği hipotezine meydan okuyan araştırmacılar, küçük büyüyen foliküllerden granüloza hücreleri (GC) üzerindeki FSH etkisinin androjene bağlı amplifikasyonu yoluyla dolaylı bir etki olduğunu önerdiler. Bu hipotez, FSH'nin AMH ekspresyonunu uyardığını ima eder. Antral ('gonadotropine bağımlı') folikül büyümesi sırasında, E2 üretimi FSH'ye bağlı aromataz aktivasyonundan kaynaklanır. Tersine, AMH inhibe edicidir, ancak E2 ile amplifiye edilen ekspresyonunun azalması, büyük antral foliküllerin özelliği olan aromatazın tam ekspresyonuna izin verir. Uzmanlar birbirini kronolojik olarak takip eden iki üçgenden oluşan teorik bir plan olduğunu ileri sürdüler. PCOS'ta, GC'leri FSH'ye aşırı duyarlı hale getiren intrinsik androjen fazlalığı nedeniyle antral öncesi folikül büyümesi aşırıdır (üçgen 1) ve sonuç olarak aşırı AMH ekspresyonu. Antral folikül büyümesi ve farklılaşması, aromataz bloke eden AMH tarafından FSH etkilerinin anormal şekilde devam eden inhibisyonu nedeniyle bozulur (üçgen 2). Anovülasyonun yanı sıra, bu senaryo gonadotropin tedavisine daha yüksek açıklığı ve PCOS'lu hastalarda over hiperstimülasyon sendromu (OHSS) riskini açıklamaya da hizmet edebilir.

GC'lerde, FSH ve AMH etkileri arasındaki denge, androjenden östrojene bağlı foliküllere geçişte çok önemlidir. Literatürden güncellenen verilere dayanan iki üçgen hipotezinin, normal ve polikistik overde folikülojenezi anlamak için pedagojik bir şablon sunmaktadır. Bilim insanları, PCOS hastalarında bu yeni modelin, anovülasyon tedavisi için yeni tedavi yolaklarının kapısını araladığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Dewailly D, Robin G, Peigne M, Decanter C, Pigny P, Catteau-Jonard S. Interactions between androgens, FSH, anti-Müllerian hormone and estradiol during folliculogenesis in the human normal and polycystic ovary. Hum Reprod Update. 2016;22(6):709–724. doi:10.1093/humupd/dmw027

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler