Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gelecekteki vasküler ve kalp sağlığımızı aldığımız uyku miktarı önemlide ölçüde etkilemektedir. Amerikan Kardiyoloji Koleji Yıllık Bilimsel Oturumunda Dünya Kardiyoloji Kongresi (ACC.20 / WCC) ile birlikte yapılan araştırmaya göre, daha uzun veya daha kısa süreler boyunca uyuyan insanlarla karşılaştırıldığında, gece yedi veya sekiz saat uyuduklarını bildirenlerin arterlerinde sertlik kanıtları önemli ölçüde daha azdı, bu da kalp hastalığı geliştirme veya inme geçirme olasılığının daha düşük olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar, kalp hastalığı veya inme için bilinen diğer risk faktörlerini hesaba kattıktan sonra bile, gece altı saatten az veya sekiz saatten fazla uyuyan insanların, karotis arterlerinin duvarlarında plak birikmesi olasılığının sırasıyla yedi veya sekiz saat uyuyanlara kıyasla %54 ve %39 oranında artma olasılığına sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Yapılan bu çalışma, diyet ve egzersize benzer uyku düzenlerinin birinin kardiyovasküler riskinde belirleyici bir rol oynayabileceğine dair kanıtların eklenmesine katkıda bulunmuştur. Danışman kardiyolog ve çalışmanın başyazarı olan Evangelos Oikonomou, bulgularına dayanan mesajın, 'iyi uyu, ama çok iyi değil' olduğunu ve çok az uyku almak sağlığımız için kötü göründüğü gibi çok fazla uyku uyumanın da sağlığımız için zararlı göründüğünü belirtmiştir. Oikonomou, yaş veya genetik gibi diğer kalp hastalığı risk faktörlerinin aksine, uyku alışkanlıklarının ayarlanabilir hatta ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklar için yaş, cinsiyet, obezite, sigara içme, hipertansiyon, diyabet, yüksek tansiyon ve koroner arter hastalığı öyküsü gibi yerleşik risk faktörlerinin etkisi dikkate alındıktan sonra hem kısa hem de uzun uyku süresinin ek risk faktörleri olarak işlev görebileceğini ifade etmiştir.

Obeziteden, Kalp Hastalığına, Diyabete Kadar Birçok Hastalığın Altında Yatan Sebep Kötü Uyku Olabilir

Bu analiz için araştırmacılar tarafından Yunanistan'ın Corinthia bölgesinde yaşayan 1.752 kişinin uyku düzenlerini eğitimli bir kardiyolog, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı veya hemşire tarafından standart bir anket kullanarak değerlendirildi. Katılımcılar daha sonra kendi kendine bildirilen uyku süresine göre, normal (gece yedi ila sekiz saat), kısa uyku süresi (gece altı ila yedi saat), çok kısa uyku süresi (gece altı saatten az) veya uzun uyku süresi (gece sekiz saatten fazla) olarak dört gruba ayrılmışlardır. Katılımcılar, sağlıklı insanlar ile kardiyovasküler risk faktörleri ve yerleşik kalp hastalığı olanlar da dahil olmak üzere geniş bir kamuoyunu temsil ettiler. Çoğu 1.000-2.000'den az nüfusu olan kırsal bölgelerden katılmıştır ayrıca yaşları 40 ile 98 arasında değişmekte olup ortalama yaşları 64 olarak saptanmıştır.

Çalışma sırasında, her katılımcıya ayrıca arteriyel duvarın iç kısmının kalınlığını ölçmek için ultrason görüntüleme yapılmış olup arteriyel duvarların kalınlaşması plak birikimini yansıttığı gibi inme riski ve diğer kardiyovasküler olaylar ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Atardamar duvarının yakın segmentleri ile karşılaştırıldığında intima media kalınlığı> 1,5 mm veya çıkıntı >%50 aterosklerotik plak olarak tanımlandı. Araştırmacılar, uyku süresi ve aterosklerozun erken göstergeleri arasında U şeklindeki bir deseni ortaya çıkardılar ve bu da dengeli bir uyku düzenine duyulan ihtiyacın altını çizmiştir. Atardamar duvarlarında intima media kalınlığı ve plak oluşumu, normal uyku süresine kıyasla hem daha kısa hem de daha uzun uyku süresi gruplarında daha fazla olduğu saptanmıştır. Birinin ihtiyaç duyduğu uyku miktarı, özellikle kişinin yaşı olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. ABD'de, çoğu otorite yetişkinlerin her gece yedi ila dokuz saat arasında uyuması önerilmektedir.

Kötü uyku daha yüksek bir obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kötü ruh sağlığı ve hatta erken ölme riski ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma, kendi kendine bildirilen uyku düzenine dayanması ve doğada kesitsel olması nedeniyle sınırlıdır bu nedenle uyku düzenleri ve aterosklerotik aktivite arasındaki ilişki, zaman içinde tek bir noktaya dayanmaktadır. Araştırmacılar özellikle çok fazla uykunun zararlı olup olmadığına bakmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Getting too little -- or too much -- sleep may be bad for the heart Clocking seven or eight hours of shut eye a night seems to be sweet spot for heart health, American College of Cardiology, ScienceDaily, 18 March 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler