Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Uyku REM ve non-REM olmak üzere iki büyük evreden oluşur. Daha ayrıntılı olarak, ilk dört evre non-REM, beşinci ve son alt evresi olan REM, genellikle 90 dakikalık non-REM uykusundan sonra ortaya çıkar ve rüya gördüğümüz evredir. Demans hastalarının genellikle uyku bozuklukları yaşadığı bilinmektedir. Bununla birlikte bu uyku sorunlarının neden ortaya çıktığı henüz bilinmemektedir.

Yapılan yeni bir araştırmada, uykunun hızlı göz hareketleri (REM) evresi ile demans insidansı arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıldı. Araştırmacılar, 1971'de başlayan büyük popülasyon tabanlı Framingham Kalp Çalışması (FHS) verilerini incelediler. Uyku Kalp Sağlığı Çalışması'nda 1995 ve 1998 yılları arasında 3 yıl süreyle yer alan bir FHS katılımcı alt kümesini çalışmalarına dahil ettiler. Sırasında, katılımcılar en az 60 yaşındaydılar ve yarısı erkekti. Uyku evreleri ve bozuklukları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir ev tabanlı uyku çalışması veya polisomnografi kullanarak uyku evrelerini değerlendirdiler. Katılımcıları 19 yıla kadar takip ettiler ve demans vakalarını aradılar.

İzlem boyunca 32 demans tanısı ile karşılaştılar ve bunların 24'ü Alzheimer hastalığıydı. Araştırmacılar, araştırmalarının erken döneminde demans geliştirenlerin yanı sıra, başlangıçta Alzheimer'in erken belirteci olan hafif bilişsel bozukluğu olanları analizlerinden hariç tuttular. Demans gelişenler REM'de tüm uykunun ortalama % 17'sini geçirirken, demans tanısı almayanlar uykularının ortalama %20’sini REM’de geçiriyorlardı. Araştırmacılar cinsiyet ve yaş gibi değişkenleri düzelttiklerinde, yüksek demans riski ile düşük REM uykusu yüzdesi ve bir kişinin REM evresine ne kadar sürede geçtiğini gösteren, daha uzun bir "REM uyku gecikmesi arasında güçlü bir korelasyon buldular. REM uykusu yüzdesindeki her azalmada, demans riskinde yüzde 9'luk bir artış görüldü. Korelasyon, kardiyovasküler risk faktörleri, depresyon ve ilaç gibi olası karıştırıcılar için ayarlamalar yapıldığında da mevcuttu.

Medikaynak Referanslar

Matthew P. Pase,  Jayandra J. Himali, Natalie A. Grima, Alexa S. Beiser, Claudia L. Satizabal, Hugo J. Aparicio, Robert J. Thomas, Daniel J. Gottlieb, Sandford H. Auerbach,  and Sudha Seshadri. Sleep architecture and the risk of incident dementia in the community, Neurology 10.1212/WNL.0000000000004373.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler