Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Ortalama bir yetişkin günde 7 – 8 saat uyku uyumaktadır. Bu süreden daha kısa ve daha uzun uyku süresi obezite, diyabet ve her türlü mortalite riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Biyolojik açıdan yaklaşıldığında uyku düzeninin bozulması ile kanser arasında ilişki olması muhtemeldir. Çünkü uykunun hücre proliferasyonu, bağışıklık savunması, enerji metabolizması ve günlük strese karşı cevabı düzenleyen nöroendokrin bağışıklık sistemi üzerine güçlü bir etkisi vardır.

Günümüzde uyku süresi ile meme kanseri dışındaki kanser insidansları arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az çalışma vardır. Bu sebeple Amerikalı bir grup araştırmacı NIH-AARP Sağlık ve Diyet Çalışması Kohortu’ndaki 18 bölgeye özgü kanserin tüm insidansını ve uyku süresi arasındaki ilişkiyi araştırdı. Kohorta 51 – 72 yaş arasında 173.327 erkek ve 123.858 kadın dahil edildi. Çalışmada hastaların kendi raporladığı uyku süresi kategorileri anket aracılığı ile değerlendirildi. Araştırmacılar 7-8 saatlik gece uykusunu referans alarak analizlerini gerçekleştirdiler.

Araştırma sonucunda bilim insanları kısa süreli uyuyan (5 – 6 saat) erkekler arasında mide kanseri riskinin belirgin şekilde arttığını gözlemlediler. Ayrıca istatistiksel anlamlılığa ulaşmasa da kısa ve uzun süreli uyuyan erkeklerde başka benzer ilişkiler de saptadılar. Bunlara baş, boyun, mesane, tiroid kanserleri, Non-Hodgkin lenfoma ve miyelomalardaki artmış riskler dahildi.

Kadınlarda ise tam tersi olarak kısa süreli uyuyanlar arasında toplam kanser ve meme kanseri riski açısından azalmış bir risk olduğuna dair işaretler tespit ettiler. Uzun süreli uyuyan kadınlarda ise düşmüş over kanseri riski ve artmış NHL riski gözlemlendi.

Araştırmacılar sonuç olarak araştırmanın yapıldığı yaşlı popülasyonda kısa süreli uykunun erkekler için mide kanseri açısından riski arttırdığının istatistiksel olarak anlamı derecede ortaya konduğunu belirttiler. Öte yandan bu kadar güçlü derecede olmasa da hem kısa hem de uzun süreli uykunun kadın ve erkeklerde farklı kanser türleri ile ilişkili olabileceğini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Gu et al. Sleep Duration and Cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study Cohort PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0161561 September 9, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler