Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Dünyada tüberkülozla savaşta biyomedikal yaklaşım büyük adımlar atılmış olsa da gelecekte epidemiler ve ilaç dirençlerinin artacağı tahmin ediliyor. Harvard Üniversitesi araştırmacılarına göre biyososyal yaklaşımlarla hastaların beslenme, kentsel planlama, iş sağlığı, bağımlıktan kurtarma ve ruh sağlığı gibi konuları da içeren müdahaleleri içermelidir.
Son 15 yılda tüberkülozla ilgili fon miktarları artmış olmasına rağmen, ilerleme maalesef çok yavaş. Sürekli tartışılmasına rağmen benzer uygulamalarla tüberkülozun durdurulması zor gibi görünüyor. Artık daha kapsamlı çalışmaların uygulanması gereken zamanlara gelindi, artık yoksulluk ve yoksunluk gibi tüberkülozun altında yatan nedenlerle yüzleşme zamanı geldi.

26 Kasım 2015'te yayınlanan seride TB'ye bağlı ölümleri durdurmak için oluşturulmuş planları detaylandıran 5 yayın ve epidemileri önleyecek programları içeren 3 yayından oluşuyor ve yakın zamanda kitap olarak basılacak. Özet olarak ''Sıfır TB Şehirler Projesi'' ve ''Eliminasyon Adaları'' yaratmaya yönelik girişimler söz konusu.
Tüberküloz 1950lerden bu yana tedavi edilebilir olmasına rağmen, tüberküloz halen yılda 1.5 milyon insanın ölümüne neden olabiliyor ve ilaca dirençli suşlar halen ciddi tehdit oluşturmakta.

Yetersiz beslenme, kalabalık ev ortamı , HIV , DM, sigara, aşırı alkol tüketimi gibi sosyal koşullar ise bizi epidemiye sürüklemekte. Biyomedikal yaklaşımlar ise tek başına tüberküloz yükünü azaltmakta yetersiz kalıyor. Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş tanı ve tedavi yöntemleri ile tüberküloz ve risk gruplarındaki dengeler ilerlemiştir.

Hastalara biyososyal yaklaşım da tek başına mortalite ve morbidite üzerine yeterli değildir ancak yoksunluğu azaltacaktır ve programın sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Yoksulların ihtiyacını karşılayarak daha iyi bir gelecek için onlara fırsat vermeli ve sonraki nesillere daha iyi bir gelecek sunmalıyız.

Medikaynak Referanslar


1.    Katrina F. Ortblad, Joshua A. Salomon, Till Bärnighausen, Rifat Atun. Stopping tuberculosis: a biosocial model for sustainable development. The Lancet, October 2015 DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00324-4

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler