Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre boş zamanlarının çoğunu oturarak geçiren kadınlarda multipl miyelom, meme ve over kanserleri riskinde artış olabilir.

Günümüzde televizyon, bilgisayar ve video oyunlarının yaygın kullanımı nedeniyle oturarak geçirdiğimiz süre uzamıştır. Bu değişikliğe bağlı olarak, oturarak geçirilen süre ve kanser riski arasındaki ilişki henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu konudaki kanıtlar, kanserin önlenmesi ile fiziksel aktivite arasındaki bağlantıyı gösteren kanıtlara kıyasla daha azdır.

Son 20-30 yılda oturarak geçirilen zaman, ulaşımdaki gelişmeler, bilgisayar ve video oyunlarının yaygın kullanımı nedeniyle giderek arttığından, oturarak geçirilen zamanın olumsuz sonuçları giderek daha dikkat çeken bir konu haline geldi.

Amerikan Kanser Derneği Kanser Önleme Çalışması II Beslenme Kohort Çalışması Sonuçları
Bu çalışmada, kanser tanısı konmamış 69.260 erkek ve 77.462 kadının verileri analiz edildi ve çalışma süresince (1992-2009) 18.555 erkek ve 12.236 kadına kanser teşhisi kondu.

Çalışmanın yazarları, çalışmaya katılan kadınların oturarak uzun zaman geçirmeleri nedeniyle multipl miyelom, invazif meme kanseri ve over kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu saptadılar. Ancak erkeklerde, oturarak geçirilen zamanın uzunluğu ile kanser riski arasında bir ilişki saptanamadı.

Araştırmacılar, oturarak geçirilen süre ve kanser riski arasındaki ilişki açısından erkek ve kadınlar arasındaki farkları anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/296883.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler