Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılara göre İngiltere'de organ bağışı için önümüzdeki dönemde yürürlüğe girecek olan “vazgeçme” (opt-out) sistemi, sanılanın aksine nakil oranlarını arttıramayabilir ve hatta bu hayat kurtarıcı ameliyatların sayısında düşüşe neden olabilir.

2020 yılında yürürlüğe konacak yeni kanunlar uyarınca, İngiltere’de herkesin kendi organlarını, söz konusu duruma itiraz etmek için proaktif bir şekilde itirazını imzalı bir şekilde belirtmedikçe, ölümünden sonra bağışlamaya razı olduğu varsayılacaktır.

Günümüzde organ bağışı konusunda İngiltere'de gönüllü “katılım” (opt-in) yaklaşımı mevcuttur. Bu yaklaşımda onay verdiklerini söyleyen kişiler gönüllü olarak kaydedilir. Yeni getirilecek olan sistem bireyin onayına yaklaşım konusunda farklılaşsa da, her iki sistemde de son söz hala ailelere verilmektedir. İnsanlara sevdikleri insanların öldüğü ve hastanede bir solunum cihazı yardımıyla hayata tutunduklarının söylendiği bir durumda, bu insanlardan sevdikleri insanın organlarının bağışı için izin vermeleri istenir. Bu durum doğal olarak birçok aile için oldukça zor bir süreçtir.

Bu yeni sistem devreye girmeden önce Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Magda Osman ve meslektaşları, yeni “vazgeçme” sisteminin ailelerin kararlarını nasıl etkileyeceğini öğrenmek istediler. Araştırmacılar çalışma için ABD ve Avrupa'dan yaklaşık 1300 kişinin anketi tamamlamasını istediler. Anket, insanların varsayımsal bir yaklaşımla ölümden sonra farklı kurallar altında bir akrabalarının organını bağışlamakla ilgili ne düşündükleri hakkında bir dizi soru içeriyordu.

Aktif Seçim Hakkı

Anketi cevaplayan insanlar, yaralı yakınlarının, “katılım” sistemi kapsamında kayıt altına alınmış olmaları halinde organlarını bağışlamak istediklerinden daha fazla emin olacaklarını ve organ bağışına izin vereceklerini belirttiler. Araştırmacılar, insanların, aktif olarak kaydolmayı seçmedikçe akrabalarının organlarını bağışlamak istemediklari sonucuna vardılar. Araştırmanın sonuçları ankete cevap veren kişilerin ülkelerinden bağımsızdı.

Aslında bu bulgu araştırmacılar için bir sürpriz değildi. Galler'de, 2015'te bir “vazgeçme” sistemi uygulamaya konulduğunda, bir sonraki yıl bağış sayısı 64’ten 61’e düşerek, biraz daha az organ bağışı vakası kaydedildi.

Günümüzde İngiltere'de her yıl 100 aile, yakınları kendilerini organ bağışı sistemine kaydettirmiş olmasına rağmen organ bağışını veto ediyor. Bu rakamın, bu sorunun sorulduğu kişilerin sadece %7’sini oluşturduğu göz önüne alındığında araştırmacılar yeni sisteme geçmeden önce iyice düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Medikaynak Referanslar

Lin Y et al. Underlying wishes and nudged choices. J Exp Psychol Appl. 2018 Dec;24(4):459-475.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler