Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Açık erişim dergisi BMC Medicine'de yayınlanan bir araştırma, et yiyen insanlarla karşılaştırıldığında, ortalama olarak daha düşük kalsiyum ve protein alımına sahip veganların, vücudun herhangi bir yerinde %43 daha yüksek kırık riskinin yanı sıra kalça, bacak ve omurların bölgeye özgü kırılma riskine sahip olduklarını ortaya koymuştur. Vejeteryanlar ve balık yiyip et yemeyen insanlar, et yiyenlere kıyasla daha yüksek kalça kırığı riskine sahip olmakla birlikte, vücut kitle indeksi (BMI), diyetle alınan kalsiyum ve protein alımı hesaba katıldığında kırık riskinin kısmen azaldığı gözlemlenmiştir. Oxford Üniversitesi Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanında Beslenme Epidemiyoloğu ve çalışmanın baş yazarı olan Dr. Tammy Tong, bunun, farklı diyet gruplarındaki kişilerde hem toplam hem de bölgeye özgü kırık riskleri üzerine yapılan ilk kapsamlı çalışma olduğunu belirtmiştir. Tong, veganların toplam kırık riskinin daha yüksek olduğunu ve bunun da et yiyenlere kıyasla 10 yıllık bir süre içinde 1000 kişide 20'ye yakın vakaya neden olduğunu bulduklarını ifade etmiştir. Tong ayrıca, en büyük farkların, veganlarda riskin et yiyenlere göre 2,3 kat daha yüksek olduğu kalça kırıkları olmakla birlikte bunun, 10 yılda 1000 kişi başına 15 vakaya denk geldiğini sözlerine eklemiştir. Birleşik Krallık'taki Oxford ve Bristol Üniversitelerindeki bir araştırma ekibi, 1993 ile 2001 yılları arasında çalışmaya dahil edilen ve çoğu et yemeyen, Birleşik Krallık'ta yaşayan potansiyel bir kadın ve erkek grubu olan EPIC-Oxford çalışmasındaki yaklaşık 55.000 kişinin verilerini analiz ettiklerini bildirmişlerdir. Bu çalışmaya dahil edilen 54.898 katılımcının 29.380'inin et yediği, 8.037'sinin balık yediği ancak et yemediği, 15.499'unun vejetaryen olduğu ve 1.982'sinin çalışmaya dahil edildiklerinde vegan oldukları belirtilmiştir.

Farklı diyet grupları arasında kalsiyum takviyesi kullanımındaki farklılıklar

Çalışmada yeme alışkanlıkları çalışma başlangıcında, ardından 2010'da tekrar değerlendirilmiş olmakla birlikte katılımcılar, kırık oluşumu açısından 2016 yılına kadar ortalama 18 yıl boyunca sürekli takip edilmiştirler. Çalışma süresince, klavikula, kaburga ve omurga olarak tanımlanan diğer ana bölgelerde 566 kol, 889 bilek, 945 kalça, 366 bacak, 520 ayak bileği ve 467 kırığı olmak üzere toplamda 3.941 kırık meydana geldiği bildirilmiştir. Et yiyenlere göre veganlarda, vejeteryanlarda ve pesetaryanlarda kalça kırığı riskinin daha yüksek olmasının yanı sıra, veganlarda bacak kırıkları ve diğer ana bölge kırıkları riskinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yazarlar, BMI hesaba katıldığında, diyet grupları arasında kol, el bileği veya ayak bileği kırıklarında riskler açısından önemli bir fark gözlemlemediklerini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, toplam ve bölgeye özgü kırık riskindeki farklılıkların, BMI, diyetle alınan kalsiyum ve diyetle alınan protein alımı hesaba katıldığında kısmen azaldığını bulmuşlardır. Çalışmada farklı diyet grupları arasında kalsiyum takviyesi kullanımındaki farklılıklar hakkında hiçbir verinin mevcut olmadığı ve tüm diyet çalışmalarında olduğu gibi diyetteki kalsiyum veya diyet proteini gibi besinlerin tahminlerinin ölçüm hatasına tabi olduğu belirtilmiştir. Uzmanlar, çalışma ağırlıklı olarak beyaz Avrupalı ​​katılımcıları içerdiğinden, diğer popülasyonlara veya etnik kökenlere genellenebilirliğinin sınırlı olabileceğini ve bunun, kemik mineral yoğunluğunda önceden gözlemlenen farklılıklar ve etnisiteye göre kırılma riskleri dikkate alındığında önemli olabileceğini ifade etmişlerdir. Araştırmacılar EPIC-Oxford kohortundaki katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün kadın olduğundan, cinsiyete göre olası risk farklılıklarını keşfetmek için Avrupalı ​​olmayan popülasyonlar da dahil olmak üzere farklı popülasyonlardan ve büyük oranda erkeklerin olduğu kohortlardan daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

BMC (BioMed Central), Vegans, vegetarians and pescetarians may be at higher risk of bone fractures, ScienceDaily,  23 November 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler