Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, video oyunları oynamanın birçok bilişsel faydayla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Bununla birlikte, özellikle oyun araştırmalarında keşfedilmemiş bir alan olan olasılıklı sınıflandırma öğrenmeyle ilgili, bu tür etkilere aracılık eden sinirsel mekanizmalar hakkında çok az şey bilinmektedir. Olasılıklı sınıflandırma öğrenme (Probabilistic categorization learning), deklaratif ve non-deklaratif bellek arasındaki eşgüdümlü etkileşimi gerektirir. Son 20 yılda kanıtlar, olasılıklı öğrenmenin farklı anatomik ve fonksiyonel olarak ayrılmış bellek sistemlerini içerdiğini göstermiştir. Bu sistemlerin rekabetçi veya işbirliğine dayalı bir şekilde etkileşip etkileşmediği tartışılmıştır. Bilişsel kontrol, performans entegrasyonu ve ödül öğrenmeyle ilgili olan beyin bölgeleri, olasılıklı kategorizasyon öğrenme sürecini etkileyen ek faktörleri temsil eder. Deklaratif bellek, daha katı striyumlara bağlı bellek sistemlerinin aksine esnek bilgi edinmeyi destekler ve hipokampüs ile ilgilidir. Hava tahmini görevi (WPT) iyi bilinen bir olasılık öğrenme görevidir. Bu görevde, katılımcılardan, eylemleri için aldıkları geri bildirimlere dayanarak, bir ila üç (dört üzerinden) farklı işaret kartlarını, iki hava kategorisinden birine (yağmur veya güneş) sınıflandırmaları istenir. WPT, deklaratif (hipokampüs aracılı) ve non-deklaratif (bazal gangliyon aracılı) bellek süreçlerinin farklı katkılarını gösteren iyi kurulmuş bir olasılıklı kategorizasyon öğrenme görevidir.

Bir grup araştırmacı, video oyun oyuncularının, oyun oynamayanlarla karşılaştırmalı olarak, olasılıklı sınıflandırma öğrenmenin sinirsel korelasyonlarını araştırmayı amaçlayan bir çalışma yaptılar. Katılımcıları, hava durumu tahmini görevinin değiştirilmiş bir versiyonunu gerçekleştirirken, 3T manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile taradılar.

Oyunlardaki Güçlü Belirsizlik Öğrenme Yeteneğini Etkiliyor

Davranışsal veriler, özellikle daha güçlü belirsizlik ile karakterize edilen koşullar altında, video oyun oyuncularının daha iyi sınıflandırma performansı için kanıt sağladı. Ayrıca, testten sonra yapılan bir anket, video oyunculardan kart kombinasyonları ve ilgili hava durumu sonuçları hakkında daha fazla deklaratif bilgi kazanmış olduklarını gösterdi. Fonksiyonel görüntüleme verileri, hipokampusta, precuneusta, singulat girusta ve orta temporal girusta, ayrıca oksipital görsel alanlarda ve dikkatle ilgili süreçlerle ilişkili alanlarda video oyuncularının daha güçlü aktivasyon kümelerini ortaya koydu. Bütün bu alanlar birbiriyle bağlantılıdır ve semantik bellek, görsel ve bilişsel kontrol için kritik düğümleri temsil etmektedir. Bunun dışında ve daha önceki çalışmalara uygun olarak her iki grup dikkat ve yönetasel işlevler ile ilgili beyin bölgelerinde, bazal gangliyonlar ve medial temporal lobun bellekle ilişkili bölgelerinde aktivasyon gösterdi.

Bu sonuçlar, video oyunları oynamakla birlikte hipokampal katılımın yanı sıra deklaratif bilgi kullanımını artırabileceğini ve olasılıklı öğrenme sırasında genel öğrenme performansını arttırdığını düşündürmektedir.

Medikaynak Referanslar

Sabrina Schenk, Robert K. Lech, Boris Suchan. Games people play: How video games improve probabilistic learning, Behavioural Brain Research 335 (2017) 208–214.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler