Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19 pandemisinin erken dönemlerinde obezite, ciddi hastalık için klinik olarak önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmekteydi. Günümüzde kadar birçok çalışma bu teoriyi desteklemiş ve bugüne kadar bu konuda birkaç sistematik inceleme ve meta-analiz yayınlanmıştır.

Bununla birlikte bilim insanları, bu ilişkinin, indeks olay yanlılığı olarak adlandırılan çarpıştırıcı bir yanlılık nedeniyle oluşabileceğini belirtmişlerdir. Bugüne kadar bu potansiyel ilişkiyle ilgili hemen hemen tüm çalışmalar, hastaneye başvuran hastaların sonuçlarını incelemiş ve obezitesi olan ve olmayan bireyler arasındaki yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul ve ölüm oranlarını karşılaştırmıştır. Obezitenin kendisi veya COVID-19 hastalığının ciddiyeti hastaneye yatırılmaya neden olabileceğinden uzmanlar, bu faktörler arasındaki ilişkinin yanlış olabileceğine dikkat çekmişlerdir. Çarpıştırıcı yanlılık riskinden kaçınan büyük bir popülasyon temelli çalışma, 30 kg / m² veya daha yüksek bir vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olmanın, 30 kg / m² ve daha düşük bir VKİ'ye göre biraz daha fazla COVID-19'dan ölüm riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu çalışma, büyük bir kısmı 30 kg / m²'den daha düşük VKİ'ye sahip olan popülasyon genelinde VKİ'de birim artış riskini incelememiştir.

Bazı araştırmalar, erkek cinsiyetin, bazı etnik grupların ve tip 2 diyabetli ve diğer kronik rahatsızlıkları olan kişilerin ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanan olumsuz sonuçlar açısından daha yüksek risk altında olabileceğini bulmuştur. Bu özelliklerin aşırı kilonun etkisiyle etkileşip etkileşmediği belirsizliğini korumaktadır. Yapılan bu çalışmada, VKİ ile şiddetli COVID-19 sonuçları arasındaki ilişkiyi tam olarak karakterize etmek ve demografik özellikler ve diğer bilinen risk faktörleri ile etkileşimlerini keşfetmek için İngiltere, Birleşik Krallık'ta 6.9 milyon kişiyi kapsayan geniş, temsili toplum temelli bir kohort çalışmasının sonuçları bildirilmiştir. Bu ileriye dönük, toplum temelli kohort çalışmasında, İngiltere, Birleşik Krallık'taki QResearch genel uygulamalar veri tabanından kimliksizleştirilmiş hasta düzeyindeki verileri kullanılmıştır. Araştırmacılar 24 Ocak 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında QResearch veritabanına dahil edilmeye uygun bir muayenehanede kayıtlı 20 yaş ve üstü hastalar için verileri ve VKİ ile ilgili mevcut verileri çıkardıklarını bildirmişlerdir. Çıkarılan verilerin, İngiltere Halk Sağlığı'nın pozitif SARS-CoV-2 test sonuçları veri tabanıyla bağlantılı demografik, klinik değerleri ve Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan ölüm sertifikalarını içermekle birlikte şiddetli COVID-19'un bir temsili ölçüsü olarak sonuçların hastaneye kabul, yoğun bakım ünitesine kabul ve COVID-19 nedeniyle ölüm olduğu belirtilmiştir.

VKİ ile yaş ve etnik köken arasında anlamlı bir etkileşim

Şiddetli COVID-19 riskini tahmin etmek için Cox orantılı risk modelleri kullanılmış, sırayla demografik özellikler, davranışsal faktörler ve komorbiditeler için ayarlamalar yapılmıştır. 6, 910.695 uygun bireyden 13.503'ünün hastaneye, 1.601'inin yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı ve 5.479'unun SARS-CoV-2 için pozitif bir testin ardından öldüğü bildirilmiştir. Çalışmada vücut kitle indeksi ile COVID-19 ve ölüm nedeniyle hastaneye yatış arasında J-şekilli ilişkiler ve yoğun bakım ünitesine kabul ile tüm vücut kitle indeksi arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Araştırmacılar VKİ ile yaş ve etnik köken arasında anlamlı bir etkileşim bulduklarını, daha genç insanlar ve siyahlar için kg/m2'den daha yüksek tehlike oranının (HR) VKİ 23 kg/m2'nin üzerinde beyaz insanlardan daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. VKİ'deki birim artışla ilişkili COVID-19 nedeniyle hastaneye ve YBÜ'ye kabul riskinin, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde, bu morbiditeleri olmayanlara göre biraz daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar 23 kg/m2'den fazla bir VKİ'de, hastaneye yatışa ve ölüme yol açan şiddetli COVID-19 riskinde doğrusal bir artış ve tüm VKİ aralığında bir YBÜ'ye kabulde doğrusal bir artış bulduklarını, bunun da ilgili hastalıkların aşırı risklerine atfedilemeyeceğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Gao M, Piernas C, Astbury NM, Hippisley-Cox J, O'Rahilly S, Aveyard P, Jebb SA. Associations between body-mass index and COVID-19 severity in 6·9 million people in England: a prospective, community-based, cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Apr 28. 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler