Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Wi-Fi; bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve diğer kablosuz cihazların kablosuz ağ sahası içerisinde internete bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu bağlantı, kablosuz erişim noktaları ve cihazların ortak desteklediği 2,4 GHz veya 5 GHz radyo frekansında gerçekleştirilir. Burada incelenen tüm çalışmalar her ne kadar olası Wi-Fi kullanımı için ayrılmış 5 GHz bant olsa da 2,4 GHz bant kullanan Wi-Fi'dir.

Telekomünikasyon sektörü bağlantılı bireyler ve gruplar Wi-Fi'nin sağlık üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ve muhtemelen olamayacağını iddia etmiştir. Bununla birlikte, Wi-Fi maruziyetleri gittikçe yaygınlaşmakta ve bu maruziyetlerin birçoğu bizim iznimiz olmadan gerçekleşmekte buda olası Wi-Fi sağlık etkileri konusunda çok fazla endişe yaratmaktadır. Bu çalışma anekdot raporlara değil, hayvanlarda, kültürdeki insan hücrelerinin de dahil olduğu hücrelerde ve insanlarda sağlıkla ilgili bu tür etkilerin 23 kontrollü, bilimsel çalışmalara odaklanmıştır. Tekrarlanan Wi-Fi çalışmaları, Wi-Fi'nin oksidatif stres, sperm ve testiküler hasar, EEG değişiklikleri, apoptoz, hücresel DNA hasarı, endokrin değişiklikleri ve kalsiyum aşırı yüklenmesini içeren nöropsikiyatrik etkilere neden olduğunu göstermektedir. Bu etkilerin her birine, diğer mikrodalga frekansı elektromotor kuvvetlerine maruz kalma da neden olur ve bu etkilerden her biri 10 ila 16 incelemede belgelenmektedir. Bu nedenle, bu yedi elektromotor kuvvet efektinin her birinde, Wi-Fi ve diğer mikrodalga frekanslı elektromotor kuvvetlerin etkileri olmuş ve bu yedi tanenin her biri, bu tür elektromotor kuvvetlerin ana etkisinin, voltaj kapılı kalsiyum kanalı (VGCC) aktivasyonunun aşağı yönlü etkileriyle de üretilmektedir. VGCC aktivasyonu, VGCC voltaj sensörü ile elektromotor kuvvet etkileşimi yoluyla, elektromotor kuvvetlerin baskın etki mekanizması gibi görünse de, diğer mekanizmaların küçük rolleri olduğu görülmektedir. Bu küçük roller, diğer voltaj kapılı iyon kanallarının aktivasyonunu, kalsiyum siklotron rezonansını ve jeomanyetik magnetorepepeksiyon mekanizmasını içermektedir.

Elektromotor kuvvetler Gençleri Yetişkinlerden Daha Fazla Etkileyebilir

Bu çalışmada Termal olmayan elektromotor kuvvet(EMK) etkilerinin beş özelliği tartışılmaktadır. Bu özellikleri darbeli EMK'lar çoğu durumda darbeli olmayan EMK'lardan daha aktiftir; yapay EMK'lar polarize edilir ve bu tür polarize EMK'lar polarize olmayan EMK'lardan çok daha aktiftir; doz-cevap eğrileri doğrusal ve monoton değildir; EMK etkileri genellikle birikimlidir ve EMK'lar gençleri yetişkinlerden daha fazla etkileyebilir şeklinde sıralayabiliriz.

Wi-Fi etkileri hakkında daha önce sunulan genel bulgular ve veriler, Wi-Fi'nin Foster ve Moulder (F&M) incelemesini değerlendirmek için kullanılmış ve F&M çalışması, bu yedi çalışmanın hiçbirinde herhangi bir Wi-Fi etkinin bulunmadığını iddia etmiştir. Bununla birlikte, bunların hiçbiri Wi-Fi çalışmaları değildir çünkü her biri gerçek Wi-Fi'den üç şekilde farklıdır. F&M, çok fazla sonucun bir etkinin istatistiksel olarak anlamlı bir kanıtı olmadığını sonucuna varabilmektedir. Bu yedi F&M bağlantılı çalışmanın her birinde incelenen küçük sayıların, önemli sonuçlara varma gücü olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, diğer benzer EMK maruziyetlerinin de neden olduğu gösterilen, tekrar tekrar bulunan yedi Wi-Fi etkisi vardır. Bu nedenle, yedi tanenin her biri, Wi-Fi'nin yerleşik etkileri olarak düşünülmelidir.

Medikaynak Referanslar

Pall ML. Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res. 2018;164:405–416. doi:10.1016/j.envres.2018.01.035

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler