Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İmplante edilmiş bir glikoz sensörüne ve insülin pompasına kablosuz olarak bağlanan bir cep telefonu uygulamasından oluşan yapay bir pankreas, tip 1 diyabeti olan küçük çocukların kan şekeri düzeyini mevcut standart tedaviden daha etkili bir şekilde izleyebilir ve kontrol edebilir.

Tip 1 diyabet, pankreasta normalde kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülin üreten hücrelerin yıkımından kaynaklanmaktadır. Kan şekerinin düzenlenememesi yaşamı tehdit edebilmektedir. Cambridge Üniversitesi'nden Julia Ware, tip 1 diyabeti olan küçük çocukları tedavi etmenin özellikle zorlayıcı olabileceğini ve çocukların daha az tahmin edilebilir yeme ve egzersiz alışkanlıklarına sahip olması nedeniyle insülin gereksinimlerin değişken olduğunu söylemektedir.

Tip 1 diyabeti olan küçük çocuklar için standart tedavi, sensörle güçlendirilmiş pompa tedavisi olarak adlandırılır; bu sistemde kan şekeri düzeyi bir sensör ile izlenir ve çocuğa bakan kişi gerekli insülin miktarını elle girer ve pompa ile insülin salmaktadır. Bu süreci basitleştirmek için Ware'in meslektaşları CamAPS FX adlı bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama deri altındaki bir glikoz sensörüne ve karındaki yağ tabakasında yer alan bir insülin pompasına bağlanmaktadır. Bir algoritma, ölçülen glikoz düzeyine göre gereken insülin miktarını otomatik olarak hesaplamaktadır. Bununla birlikte yemekten önce ekstra insülin dozlarının yine bakıcı tarafından elle girilmesi gerekmektedir.

Araştırmacılar, uygulama destekli yapay pankreası 1-7 yaş arasındaki 74 çocukta standart sensörle güçlendirilmiş pompa tedavisiyle karşılaştırmıştır. Araştırmacılar, yapay pankreas kullanırken çocukların günlerinin yaklaşık dörtte üçünü hedef kan şekeri aralığında geçirdiklerini bulmuştur. Bu süre standart tedavi ile sağlanan süreden yaklaşık 2 saat daha fazladır.

Çocuklar yapay pankreas kullanırken hiperglisemi adı verilen yüksek kan şekeri düzeyine günün dörtte birinden azında saptanmıştır. Bu süre standart tedaviye göre yaklaşık %10 daha azdır. Her iki tedavi modelinde de benzer hipoglisemi süresi saptanmıştır. Ware 'Uygulamanın sağladığı yararlar beklediğimizden bile daha fazlaydı. Ebeveynler yapay pankreası yaşamı değiştiren bir uygulama olarak tanımladı. Özellikle geceleri çocuklarının kan şekeri düzeyi hakkında daha az kaygı duymalarını sağladı' demiştir.

Medikaynak Referanslar

Artificial pancreas is 'life-changing' for children with diabetes  New Scientist, January 2022.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler