Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, hastaların neovasküler yaşa bağlı maküler dejenerasyonun (nAMD) neden olduğu retina sıvısını doğru bir şekilde tanımlamak için evde bir optik koherens tomografi (OCT) cihazı kullanabileceğini belirtmişlerdir. İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi'nden MD Anat Loewenstein, yapay zeka (AI) ile eşleştirilen ev OCT cihazının, klinisyenlerin sıvıyı sürekli izlemesine ve ihtiyaç duyulan klinik ziyaretlerinin sayısını azaltmasına olanak tanıdığını ifade etmiştir. Medscape Medical News'e verdiği demeçte Loewenstein, bu kadar iyi bir potansiyele sahip olmasının nedeninin, sıvıyı birikmeye başladığı gün yakalama eğiliminde olması ve hekime çok fazla veri sağlaması olduğunu belirtmiştir. Loewenstein, sanal Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO) 2020 yıllık toplantısında Notal Vision'ın Ev OCT'sinin bir değerlendirmesini sunmuştur. Yaş tip YBMD'li birçok hasta, hastalığın ilerlemesini yeterince izlemek için doktorlarının muayenehanelerini yeterince sık ziyaret etmekte zorluk çekmektedir. COVID-19 salgını, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının hasta ziyaretlerinin sayısını azaltma isteğini arttırmıştır. Küçük, taşınabilir Notal Home OCT, 10 ° görüş alanına sahip (3 mm x 3 mm) olmakla birlikte 34 μm aralıklarla 88 B-taraması oluşturmaktadır. Yeni cihazın performansını değerlendirmek için, Loewenstein ve meslektaşları, geleneksel bir OCT cihazı (Cirrus veya Spectralis) kullanarak ortalama yaşı 81 olan 45 hastada yaş veya kuru tip YBMD'li 69 gözü taradıklarını bildirmişlerdir. Başarıyla taranan bu gözlerin %8,7'sinde erken YBMD, %23,2'sinde orta düzeyde YBMD ve %68,1'inde yaş tip YBMDolduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar daha sonra hastalara 2 dakikalık bir eğitim videosu sağlamış ve onlardan evde OCT cihazlarını kullanarak kendi gözlerini taramalarını istemişlerdir. Araştırmacılar hastaların yüzde doksan üçünün gözlerini başarıyla tarayabildiğini ve görüntülemeyi tamamlayamayanların %7'sinin medyan görme keskinliğinin 20/66 iken görüntülemeyi tamamlayabilenler için 20/30 olduğunu belirtmişlerdir. Evde OCT cihazı ile deneyimleri hakkında bir anketi tamamlayan 37 hastadan %95'i taramanın gerçekleştirilmesinin kolay olduğunu kabul ettiği bildirilmiştir. Maskeli bir okuyucu daha sonra, makülanın 10 ° merkezinde intra veya subretinal sıvının varlığı açısından cihazlardan gelen görüntüleri karşılaştırmıştır.

Yapay zeka programı Notal OCT Analyzer

Tüm parametrelerde ev ve geleneksel cihazlar arasında yüksek derecede bir anlaşma olmakla birlikte araştırmacılar hastaların ev OCT cihazlarında iki görüntü yaptıklarında geleneksel OCT taramalarıyla uyuşmanın arttığını, üç görüntü yaptıklarında daha da artmış olduğunu gözlemlemişlerdir. Araştırmacılar cihazın ticari olarak satışa sunulduğunda, yapay zeka programı Notal OCT Analyzer’ın (NOA) görüntüleri analiz edeceğini ve bu program görüntülerinin retina sıvısı gösterdiğini tespit ederse hastanın hekimine rapor göndereceğini belirtmişlerdir. Loewenstein, teknolojinin diyabetik maküla ödemi için de kullanılabileceğini, ancak bu endikasyon için henüz doğrulama yapılmadığını ifade etmiştir. Loewenstein, iş modelinin, doktor tarafından satılmayacağını, aksine reçete edilmesi gerektiğini ve geri ödemenin daha sonra sigortadan geleceğini belirtmiştir. Boston'daki Massachusetts Eye and Ear'dan John Miller, cihazların maliyeti ve sigorta şirketlerinin taramalar için geri ödeme yapma istekliliğinin önemli bir fark yaratacağını, çünkü her cihazın yalnızca bir hastayı izleyeceğini ifade etmiştir. Miller, klinikte sahip oldukları cihazların pahalı olduğunu, ancak yıllar boyunca yüzlerce hastayı izlediğini, böylece maliyetin bir miktar azaldığını belirtmiştir. Miller, cihaz makul bir maliyetle piyasaya sürülürse, hastalara daha zamanında tedaviler sağlayabileceğini ve potansiyel olarak görüşlerini iyileştirebileceğini ifade etmiş ve konsepti ve fikri çok desteklediğini, bunu hastalarında kullanmayı çok istediğini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Laird Harrison, Home Optical Coherence Tomography Device Accurately Identifies Neovascular AMD, Medscape, Nov 14, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler