Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaşa bağlı hastalıklar genellikle doku homeostazının bozulmasına katkıda bulunan sürekli inflamasyon yanıtıyla karakterizedir. Bağışıklık hücreleri, iyileşmek için gerekli inflamasyon yanıtlarının temel taşı olmakla birlikte, immün sistemin yaşa bağlı hastalıklarla ilişkisi gitgide daha çok anlaşılmaktadır. Doğal bağışıklık sisteminin yaşlanmaya bağlı pek çok hastalıktaki rolü uzun süredir bilinmektedir. Yakın tarihli çalışmalar adaptif immün sistemin de aktif bir role sahip olduğunu ortaya koymakta, T hücrelerin rolüne dikkat çekmektedir.

Yaşlanmaya bağlı T hücre disfonksiyonu immün tolerans mekanizmalarının bozulmasına yol açabilir, bunun sonucunda anormal T hücresi güdümündeki sitokin ve sitotoksik yanıtlar doku hasarına yol açacaktır. Bu makalede, yaşlanmaya bağlı hastalıkların başlaması ve ilerlemesinde T hücrelerinin rolü tartışılmakta, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik disfonksiyon, nöroinflamasyon ve defektif doku onarımı ve yenilenmesi ele alınmaktadır. Yaşlanmaya bağlı inflamasyona T hücrelerinin katkısı, hastalığın ilerlemesinde düzenleyici olarak etkileri, proinflamatuar ve sitotoksik etkiler, yaşlanan hücrelerin temizlenmesinde ve bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesinde defektif durumlar gibi farklı mekanizmalarla incelenmektedir. Buradan yola çıkılarak, immün sistem toleransının "yeni baştan ayarlanması veya patojenik T hücrelerin hedeflenmesi yaşlanmaya bağlı hastalıkların iyileştirilmesine yönelik yeni terapötik seçenekler sunabilir.

TH1 ve TH17 hücreleri gibi proinflamatuar altkümeler genellikle pro-yaşlanma olayları ile ilişkilidir, Treg hücreler ise daha çok gençleştirici olayların uyarılmasıyla ilişkilidir. Bununla birlikte, bazı T hücresi altkümeleri doku üzerinde güçlü etkilere sahip olabilir. Farklı T hücresi alt kümelerinin toplu bir etkisi söz konusudur. Yaşlanmayla ilişkili T hücreleri arasında, yaşlanmış T hücreleri doku sitotoksisitesinin ve sürekli proinflamatuar sitokin üretiminin asıl sorumlusu olarak görülmektedir. Bu durum yaşı geçkin hücrelerin birikimi sonucunda doku ve organ yetmezliğine sebep olmaktadır. T hücresinin metabolik dengesizliği yaşlanmaya bağlı bu multisistem hastalıklarını tetikleyen güçlü bir faktördür. T hücrelerinin fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan immün tolerans bozuklukları yaşlı insanlardaki pek çok hastalıkta rol oynamaktadır. Dolayısıyla, T hücreli immünoterapilere dayalı terapötik yaklaşımlar yaşlanmaya bağlı patolojilerinin başlamasını geciktiren önemli terapötik yaklaşımlar getirecektir.

Medikaynak Referanslar

Carrasco, E. et al. (2021) "The role of T cells in age-related diseases", Nature Reviews Immunology. doi: 10.1038/s41577-021-00557-4.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler