Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Reuters Health - Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, ortam hava kirliliğine daha fazla maruz kalan kişilerin yaşa bağlı makula dejenerasyon (AMD) ve retina kalınlığı değişiklikleri riskinin arttığını ileri sürmektedir.

Araştırmacılar, İngiltere Biobank'ta başlangıçta herhangi bir göz hastalığı öyküsü olmayan, 40 - 69 yaşları arasındaki 115.954 katılımcının verilerini incelediler. Katılımcılar, yaşa bağlı makula dejenerasyonu tanılarını bildirmiş ve 52.602 kişiden oluşan bir alt grubun 2009 ve 2012 yılları arasında retinal görüntü verileri mevcuttur.

Toplam 1.286 (%1.1) katılımcı çalışma sırasında AMD tanısı aldığını bildirmiştir. İnce partiküllü maddeye (PM 2.5) daha yüksek düzeyde maruz kalan katılımcıların AMD geliştirme olasılığı (olasılık oranı 1.08) önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Retinal görüntülemede fotoreseptör sinaptik bölgenin daha ince (beta -0.16), fotoreseptör iç segment tabakasının daha kalın (beta 0.04) ve retinal pigment epitelinin daha ince (beta -0.13) olduğu saptanmıştır. Ek olarak, nitrojen dioksite (NO2) daha fazla maruz kalan katılımcılarda fotoreseptör iç segment (beta 0.04) ve fotoreseptör dış segment tabakaları (beta 0.17) daha kalın bulunmuştur. Nitrojen oksite (NOx) daha fazla maruz kalanlarda fotoreseptör sinaptik bölgenin (beta -0.10) daha ince ve fotoreseptör iç (beta 0.03) ve dış (beta 0.05) katmanlarının daha kalın olduğu saptanmıştır.

Londra Üniversitesi Oftalmoloji Enstitüsü'nden çalışmanın yazarlarından Paul Foster, 'Hava kirliliğinin neden olduğu başka bir sağlık riskini belirledik ve soluduğumuz havayı iyileştirmenin önemli bir halk sağlığı önceliği olması gerektiğine dair kanıtları güçlendirdik’ dedi.

Foster, e-postayla, 'Hava kirliliğine nispeten düşük maruz kalma bile AMD riskini etkiliyor gibi görünüyor, bu da hava kirliliğinin çok sayıda insan için göz hastalığı riskini etkileyen önemli bir değiştirilebilir risk faktörü olduğunu gösteriyor' dedi.

Araştırmacılar retinal görüntüleme ve göz değerlendirmeleri olan Biobank katılımcılarının alt grubunda AMD tanısı konulan kişilerin (%75) bu tanısı olmayanlara göre (%12) görüntülemede daha fazla belirti verdiğini buldular.

Çalışma ekibi, British Journal of Ophthalmology'de çalışmanın bir sınırlılığının Biobank gönüllü katılımcılarının genel popülasyondan daha sağlıklı olma eğilimi olduğunu vurgulamıştır. Bir diğer sınırlılık dış mekan hava kirliliğinin katılımcıların ev adreslerine dayalı olarak tahmin edilmesi nedeniyle katılımcıların işyeri gibi farklı yerlerde farklı maruziyet düzeylerine sahip olabileceğidir.

Singapur Ulusal Üniversitesi Göz Merkezi Direktörü Dr. Tien Wong, hava kirliliğine erken veya geç yaşta maruz kalmanın AMD riskine yol açıp açmayacağının veya yaşam süresi boyunca kümülatif maruz kalma yıllarının riski etkileyip etkilemediğinin de belirsiz olduğunu söyledi. Çalışmaya dahil olmayan Dr. Wong, 'Hava kirliliğine maruz kalmanın ne zaman zararlı olabileceğini anlamak için bu bulgular zaman içinde AMD gelişimini izleyen prospektif çalışmada doğrulanmalıdır.' dedi.

Dr. Wong, sonuçların klinik uygulamayı değiştirmek için çok erken olduğunu söyledi. 'Ancak klinisyenler, bu verilerin çevresel faktörlerin AMD'de rol oynayabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunun farkında olmalıdır.' diye ekledi.

Medikaynak Referanslar

Ambient Air Pollution Tied to Age-Related Macular Degeneration, British Journal of Ophthalmology, online January 25, 2021 https://bit.ly/2YrnCCm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler