Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artrit (RA), sebebi henüz bilinmeyen ve farklı klinik özellikler gösterebilen, kronik otoimmün bir hastalıktır. RA'ya genetik katkının % 12-60 olduğu düşünülmektedir ve çevresel faktörler de hastalık duyarlılığına katkıda bulunmaktadır. Topluluklardaki genetik ve çevresel faktörler hakkında bildirilen rakamlardaki değişiklikler, çalışma tasarımındaki farklılıklar, araştırmaların yapıldığı zaman ve verilerin belirli bölgeler veya etnik gruplarla sınırlı tarihsel araştırmalardan gelmesi ile kısmen açıklanabilir. Ülkeler ve bölgeler arasında RA gelişme oranlarında farklılıklar olduğu kabul edilmektedir.

RA başlangıç ​​yaşı hastalık sonuçlarının en önemli hastalık belirteçlerinden biri olduğu düşünülmektedir. RA başlangıç yaşındaki değişkenlik çoğu zaman RA çalışmalarında ihmal edilmektedir. Gelişmiş ülkelerden Avrupa kökenli hastaları içeren bazı çalışmalarda, ortalama RA başlangıç yaşının yaklaşık 50 olduğu ve bu ülkelerin epidemiyolojik çalışmalarında, yaşla birlikte 70'li yaşlara doğru yükselen insidans oranları raporlanmaktadır. Tersine, Afrika ve Asya ülkelerinden yapılan bazı çalışmalarda, ortalama RA başlangıç yaşında, 20 ya da 30’lar kadar erken yaşlarda pik görülmektedir. Farklı enlem aralığındaki bölgesel çalışmalarda hem ortalama RA başlangıç yaşı hem de yaş gruplarına göre dağılım sıklığı bakımından dikkat çekici farklılıklar raporlanmıştır.

Enlem aralıkları, jeoepidemiyolojide, çevrenin farklı coğrafi alanlardaki hastalık insidansı ve riski üzerindeki etkisini incelemek üzere bir gösterge olarak kullanılmıştır ve daha ileri araştırmalar için hipotezler oluşturulmuştur. Sistemik lupus eritematosus, dermatomyozit ve Crohn hastalığı gibi hastalıklar coğrafi olarak kuzey enlemleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Yeni yapılan çalışmada, RA başlangıç yaşının tüm dünyada enlemlere göre değişip değişmediği değerlendirildi. Dünya çapında yapılan bu ankette, önceden seçilmiş şehirlerden romatologlar, RA'nın başlangıcına ilişkin 20 ardışık RA hastasıyla görüşmeler yaptılar. Ankette araştırılan diğer değişkenler, her şehrin konumu, romatolog varlığı, enlemler (10 ° artış, güney-kuzey), boylamlar (üç bölge), ülke içi tutarlılık ve ülkelerin IHDI’larıydı (Inequality-adjusted Human Development Index). 41 ülkenin 77 şehrindeki 126 romatolog tarafından sağlanan % 82’si kadın toplam 2481 hastanın verileri değerlendirildi. Dünya genelinde RA başlangıç yaşı ortalaması 44 ± 14 yıl olarak hesaplandı. RA hastaların % 28'inde 36 yaşından önce ve %50’sinde 46 yaşından önce başlıyordu. RA başlangıcı, yengeç dönencesi çevresinde kuzeye kıyasla 8 yıl daha önceydi. Çok değişkenli analiz, kadınların, batı şehirlerinin ve yengeç dönencesi çevresindeki enlemlerin daha genç RA başlangıç yaşıyla ilişkili olduğunu gösterdi. RA başlangıcı ve IHDI yaşı arasında pozitif yönde bir korelasyon mevcuttu. RA çoğu zaman erken yaşta başlıyor ve enlemlere göre değişiyordu.

Medikaynak Referanslar

GEO-RA Group. Latitude gradient influences the age of onset of rheumatoid arthritis: a worldwide survey, Clin Rheumatol. 2016 Dec 19.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler