Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kardiyovasküler hastalığın (KVH) önlenmesi için antihipertansif ilaçların ve statinlerin kullanım alanı son birkaç on yıl içinde genişlemiştir ve son kılavuz değişikliklere bağlı olarak daha da artabilir. Bununla birlikte, yaşam tarzı değişikliği, farmakolojik müdahalelerden önce ve eşzamanlı olarak KVH önlemenin önemli bir bileşeni olmaya devam etmektedir. Önleyici ilaç tedavisinin yaşam tarzını etkileyip etkilemediği ve ne yönde etkileyeceği belirsizliğini korumaktadır. Yaşam tarzı danışmanlığının önleyici ilaç reçetesinden önce gelmesi gerektiğinden, ilaç kullanıcıları, KVH riskleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı hakkında ilaç kullanmayanlara kıyasla daha iyi algılayabilir. Farmakoterapinin öngörülen etkinliği, diğer hastalıkları da önleyen bir yaşam tarzına bağlı kalmaya teşvik edebilir. Buna karşı olan görüş, bireyler ilaçları sağlıklı bir yaşam tarzı yerine koyabilirler ve sağlıksız bir yaşam tarzına devam edebilirler veya hatta hayatlarını daha sağlıksız bir şekile dönüştürebilirler, bu da farmakoterapinin etkinliğini azaltabilir.

Yaşam Tarzı Değişikliği

Yaşam tarzı değişikliği, farmakolojik müdahalelerden önce ve eşzamanlı olarak kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinin önemli bir bileşenidir. Araştırmacılar antihipertansif veya lipit düşürücü ilaçların (statinler) başlatılmasına bağlı olarak yaşam tarzı faktörlerinin değişip değişmediğini değerlendirdiler.

Çalışma popülasyonu, başlangıçta kardiyovasküler hastalığı olmayan, 2000-2013 yıllarında 4 yıllık aralıklarla uygulanan ≥2 ardışık ankete cevap veren 40 yaş ve üzeri FPS (Finlandiya Kamu Sektörü) çalışmasının 41.225 katılımcısından oluşmaktadır. İlaç kullanımı eczane talep verileri ile belirlendi. Araştırmacılar bir dizi ön-son veri setini kullanarak, 8.837 başlatıcı ve 46.021 antihipertansif ilaç veya statin başlatmayıcı arasında vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, alkol tüketimi ve sigara içiciliğindeki değişiklikleri karşılaştırdılar. İlaç kullanımını başlatan katılımcılarda vücut kitle indeksi daha fazla arttı (değişim 0.19; %95 CI, 0.16-0.22) ve fiziksel aktivite azaldı (-0.09 aktivite saati/gün metabolik eşdeğeri; %95 CI, −0.16 −0.02 ) başlatır. Başlatıcılarda obez olma (olasılık oranı: 1.82; %95 CI, 1.63-2.03) ve fiziksel olarak inaktif olma olasılığı (olasılık oranı: 1.08; %95 CI, 1.01-1.17) daha yüksekti. Bununla birlikte, ilaç başlangıcı ortalama alkol tüketiminde daha çok düşüş (−1,85 g/hafta; %95 CI, −3,67 ila −0,14) ve sigarayı bırakma olasılığının yüksek olması ile bağlantılıydı (ikinci ankette mevcut sigara içimi için olasılık oranı: 0,74; %95 CI, 0.64-0.85). Bu bulgular, antihipertansif ve statin ilaçlarının başlatılmasının, bazıları olumlu ve diğerleri olumsuz yaşam tarzı değişiklikleri ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu ilaçların reçete edildiği kişilerde kilo yönetimi ve fiziksel aktivite teşvik edilmelidir.

Medikaynak Referanslar

Korhonen MJ, Pentti J, Hartikainen J, et al. Lifestyle Changes in Relation to Initiation of Antihypertensive and Lipid-Lowering Medication: A Cohort Study. J Am Heart Assoc. 2020;9(4):e014168. doi:10.1161/JAHA.119.014168

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler