Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Randomize bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre; 4 aylık yapılandırılmış bir diyet ve egzersiz müdahalesi ile dirençli tansiyonu olan erişkinlerde kan basıncının düştüğü gözlemlendi. Program sadece tek bir eğitim seansı alan bireylere kıyasla ayrıca barorefleks duyarlılığı, kalp atış hızı değişkenliği ve akış-aracılı dilatasyonda iyileşmelere yol açtı.

Müdahale, bir beslenme uzmanından Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet (DASH) yaklaşımlarının nasıl uygulanacağını, sınırlı kalori alımı ve sodyumun 2,3 gr/gün'ün altına düşürülmesi için talimatlardan ve bir psikiyatrist tarafından yürütülen ve yeme davranışlarına odaklanan haftalık 45 dakikalık grup danışmanlığı oturumlarından oluşuyordu. Egzersiz kısmında bir kardiyak rehabilitasyon tesisinde haftada üç kez gerçekleştirilen başlangıç kalp atış hızı rezervinin %70-85'inin kullanıldığı 30 ila 45 dakikalık seanslar vardı.

"Bazı bireyler kendileri yaşam tarzlarını değiştirebilirken, tüm ülkede yaygın biçimde kardiyak rehabilitasyon programlarında psikologlar, beslenme uzmanları ve fizyoterapistler/egzersiz fizyologları tarafından uygulanan yapılandırılmış takipli bir egzersiz ve beslenme modifikasyonun bulunmasının daha etkili olması muhtemeldir." Durham, Duke Üniversitesi'nde Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Profesörü, baş yazar James Blumenthal, ülke genelinde çoğu hasta için erişilebilir birçok kardiyak rehabilitasyon programı olduğunu söyledi.

Sağlığı Teşvik Etmek için Yaşam Tarzı Modifikasyonunu Kullanarak Dirençli Hipertansiyonun Tedavisi (TRIUMPH) adlı çalışma Circulation’da yayınlandı. Bir diüretik de dahil olmak üzere üç farklı sınıftan üç veya daha fazla optimal dozda antihipertansif ilaç kullanılırken, sistolik kan basıncı ≥ 130 mm Hg veya diastolik kan basıncı ≥ 80 mm Hg olmasıyla tanımlanan dirençli hipertansiyonda yaşam tarzı müdahalelerini inceleyen az sayıdaki çalışmadan biridir.

Çalışma hakkında yorum yapması istenen University College London'da tıp bölüm başkanı olan Dr. Bryan Williams, "Bu, sık sık unuttuğumuz şeyleri vurgulayan güzel bir çalışmadır: Yaşam tarzı faktörleri, özellikle tuz alımı, dirençli hipertansiyonun önemli itici güçleridir. Bizim çalışmalarımız bunun ağırlıklı olarak bir tuz tutma durumu olduğunu göstermiştir ve diyet tuzu kısıtlamasının bu hasta grubunda özellikle etkili olmasını bekleriz ve bu çalışmanın gösterdiği şey de budur" dedi.

Sonuçlar egzersizin kan basıncının kötüleşmesine neden olabileceğinden endişe duyan kişiler için ikna edicidir. Boston'da Brigham ve Kadın Hastanesi'nde girişimsel kardiyovasküler programlar direktörü ve Harvard Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan Dr. Deepak L. Bhatt, "Bu çalışma dirençli hipertansiyonu olan hastalarda, egzersizin kan basıncının kontrolü ve düşürülmesinde sadece güvenli değil, aynı zamanda da etkili olduğunu gösterdi" dedi.

Ancak bu yeni araştırma benzersiz değil. Ağustos ayında Portekiz ve Brezilya'daki araştırmacılar, tek başına 12 haftalık egzersiz müdahalesinin 24 saat boyunca ve gündüz ayaktan sistolik ve diastolik kan basıncını düşürdüğünü gösterdi. İki çalışma aynı mesajı iletiyor. "Yaşam tarzı değişiklikleri dirençli hipertansiyon için işe yarayabilir." Dr.Bhatt esasen aynı, olumlu, eyleme geçirilebilir sonuca sahip, bağımsız, mütevazı boyutlu bu iki çalışmadan sonraki adımın daha büyük, çok merkezli bir çalışma olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yeni çalışmada diyet ve egzersiz grubuna 90, kontrol grubuna 50 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 63 idi ve %48'i kadındı. Hastalar DASH diyet derslerinin %94'üne ve egzersiz seanslarının %89'una katıldı ve her iki grup da ilaçlara mükemmel uyum gösterdi.

Tedavi grubunda sistolik kan basıncında (KB) daha fazla azalma vardı (-12.5'e karşı -7.1 mm Hg; P=0.005) ve diastolik KB (-5.9'a karşı -3.7 mmHg; P=0.034) ve 24 saatlik ayaktan sistolik KB (-7.0'a karşı -0.3 mm Hg; P=0.001). Tedavi grubu ayrıca istirahat barorefleks duyarlılığında daha fazla iyileşme gösterdi (2.3'e karşı -1.1 ms / mm Hg; P=0.003), yüksek frekanslı kalp atış hızı değişkenliği (0.4'e karşı -0.2 ln ms2; P=0.025 ve akış aracılı dilatasyon -1.4'e karşı 0.3, P=0.022). İki grup nabız dalga hızı ve sol ventrikül kitlesi açısından benzer sonuçlara sahipti.

Blumenthal, "TRIUMPH çalışmasının sonuçları, politika yapıcıların dirençli hipertansiyonu, devlet kurumları ve özel sigortacılar tarafından uygun kapsama alanıyla kardiyak rehabilitasyon için yeni bir gösterge olarak görmeleri gerektiğini işaret ediyor" dedi. Bhatt "Bu, dirençli hipertansiyon için önemli, yeni, kanıta dayalı bir müdahaledir. Güvenli ve nispeten ucuzdur. Artık doktorların bu hastalara rutin olarak önerdiği bir şey olmalı. Gelecekte sigortacıların dirençli hipertansiyonu olan hastalar için kardiyak rehabilitasyonu karşılayacaklarını umuyorum" dedi.

Çalışma ayrıca yaşam tarzı değişikliklerini sürdüremeyen hastalar için etkili bir yaklaşıma işaret etti. Bhatt, "Tabii ki, her hasta kendi başına sağlıklı bir diyet ve egzersiz programı sürdüremeyecek, bu nedenle bir kardiyak rehabilitasyon programı başarılı bir yaşam tarzı değişikliği olasılığını arttırmanın mükemmel bir yolu olabilir" diye ekledi.

Medikaynak Referanslar

Lifestyle Interventions Improve Resistant Hypertension - Medscape - Sep 29, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler