Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bugüne kadar yaşamın nasıl başladığını ve nereye doğru gittiğini merak edip hiç sorguladınız mı? Bu soruların cevabı, içinden çıkılamayacak çeşitli muammaları barındırmaktadır ve bu yüzden kesin bir cevap bulmak çok zordur. Ancak Brian Greene, ‘Until the End of Time’ adlı son kitabında bu sorulara verdiği cevaplarla bizleri bu muammadan kurtarabilir. Columbia Üniversitesi'nde Teorik Fizik Merkezi direktörü olan Greene, her şeyin değişmez fiziksel yasalarla yönetilmesi durumunda insanlığın evrendeki yerinin ne olduğunu bulmaya çalışmakta ve şu soruları sormaktadır: Hayat sadece bir kez ortaya çıkacak kadar uzun bir olasılık olabilir mi yoksa hayat doğal bir sonuç, hatta kaçınılmaz bir son mudur? Öyleyse, evrendeki yerimizi ve rolümüzü nasıl bulabiliriz ve bu hayat bizi nereye götürüyor?

Kozmik Bozulma

Kesin olan bir şey var ki o da neredeyse bildiğimiz her şeyin bir gün yok olacağıdır. Yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin çöküşü milyarlarca yıl uzakta olsa da, Greene gelecekte zihinlerin nasıl şekillendirilebileceğini ve nihayetinde evrensel güçler tarafından nasıl belirleneceğini düşünmeye teşvik etmektedir. Peki, kozmik bozulma sonrasında yaşam devam edebilir mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Bu oldukça ilginç bir düşüncedir. Bu fikirler, Greene'nin doğanın hayatta kalma dürtüsünden doğmuş olabilecek anlam ifade eden araçlarından olan sanat, hikâye anlatımı ve din konularının kökenleri ve temellleriyle ilgili yaptığı keşfinde belirttiği gibi derin bir insan çabasının temelini oluşturmaktadır.

Sadece Oyun

Greene’nin fizikçi ve matematikçi olarak geçmişi, disiplinlerin kitabına nüfuz etme biçimini gösterir. Entropi ve yerçekimini (büyük patlamadan sonra elementlerden türlere kadar her şeyin oluşumunun temeli) tartıştığında bu şaşırtıcı değildir, ancak Greene aynı zamanda insan formunu ve var olan her şeyi oluşturan trilyonlarca parçacığa karşı bilinci ve zekâyı da sınırlandırmaktadır. Bunu yaparken, fizik ve matematik yasalarının özgür irademiz olmadığını belirlediğini savunmaktadır. Yaptığımız, düşündüğümüz ve hissettiğimiz her şey basitçe parçacıklarımızın hareketine atfedilebilir. Greene'in söylediği gibi, kozmosun tutkulu kurallarına sarılmış oyunlardan başka bir şey olmayabiliriz. Bu fizikçi açıklama sadece bir bakış açısıdır. Diğer taraftan, bu bakış açısından çok farklı görüşlere sahip olan fizikçiler de bulunmaktadır.

Hayatın Geçiciliği

Greene için varlığımız, gerçekliğin zor kuralları ile çelişiyor gibi görünebilir. Ayrıca ona göre yaşam muhtemelen geçicidir ve ortaya çıkmasıyla sahip olunan tüm anlayış, yaşamın sona ermesiyle neredeyse tamamen yok olacaktır. Böylece, değer ve amaç arayışında, tek anlamlılık anlayışı ve tek anlamlılık cevabı, kendi yaptığımız şeyler olacaktır. Greene’nin bu cevapları sağlama sözü, kitabın güçlü yönlerinden birini oluşturmaktadır. Uzayda ve zamanda gezinirken oldukça zengin bir teori ve perspektif örgüsü oluşturmaktadır. Bu fikirlerin çoğu spekülatiftir, ancak en azından biri sizin dikkatinizi çekerek size hitap edebilir. Elbette, ‘Until the End of Time’ aranan tüm cevapları veremez. Ancak, bu kitap gibi aynı açıklıkta bu soruları açıklamaya çalışan başka bir kitap bulmak çok zordur.

Medikaynak Referanslar

Until the End of Time tries to use physics to find the meaning of life. NewScientist Magazine, published on 18 February 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler