Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İnsan deri hücrelerinin yaşlanması sürecinin anlaşılmasına yönelik bir buluş, yeni anti-ageing tedaviler geliştirmeye olanak sağlayabilir.

İngiltere Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanları ilk kez, yaş ile birlikte insan deri hücrelerinin biyoenerjisinin azalmasında anahtar aktivite gösteren bir metobolik enzim tanımladılar.

Yaşlanmış deri hücrelerinde mitokondriyal kompleks II aktivitesinin dikkat çekici düzeyde düşük olduğu bulundu.

Bu buluş özellikle kozmetik sektöründeki uzmanlara, enzim aktivite düzeylerindeki düşüşün önüne geçebilecek oldukça güçlü bir anti-ageing tedavi geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunabilir.

Araştırmacılar bu buluşun diğer organlarda ki yaşlanmanın anlaşılmasında da fayda sağlayabileceğini ve kanserleri de içeren çok sayıdaki yaşlanma ilişkili hastalık için ilaç geliştirmede yol gösterici olabileceğini belirttiler.

Araştırmacılar, yaşımız ilerledikçe hücrelerimizdeki biyoenerjinin azaldığını bir bakıma hücrelerimizin pilinin giderek tükendiğini ve zararlı serbest radikallerin yaşla giderek arttığını söylediler. Bu sürecin ciltte zamanla artan ince çizgiler, kırışıklıklar ve sarkma olarak gözle görüldüğünün eklediler.

Araştırmacılar bu enzimin hücrelerimizde enerji yapımındaki iki yolakta önemli dayanak noktası olduğunu ve bunun azalmasının biyoenerjide düşüşe neden olduğunu belirttiler. Çalışmaları sonucunda bu biyoenerjide ki düşüşe karşı tedavi geliştirmede kullanılabilecek bir hedef elde ettiklerini eklediler.

Araştırmacılar 6-72 yaşları arasındaki 27 donörde kompleks II aktivitesini ölçtüklerini ve örnekleri cildin güneşten korunmuş bölgelerinde aldıklarını söylediler.
Araştırmacılar çalışmada cilt hücrelerinin enerjilerinin üretildiği mitokondrilerin içindeki bu anahtar enzimlerin aktivitelerini ölçtüklerini belirttiler. Bu değerlendirmeyi derinin epidermis ve dermis tabakalarından elde ettikleri hücrelerde yaptıklarını söylediler.

Araştırmacılar derinin alt tabakalarından alınan örneklerde üst tabakalardan alınanlara göre mitokondri içindeki kompleks II aktivitesinin yaş ile birlikte daha fazla miktarda azaldığını gözlemlediklerini belirttiler.
Bilim adamları bunun sebebinin enzim proteinleri miktarında azalma olması olduğunu ve bu azalmanın sadece proliferasyonun durduğu bu hücrelerde gözlendiğini söylediler.

Bu enzimin fonksiyonunun tam anlamıyla anlaşılması için saha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirten araştırmacılar yaptıkları çalışmanın yaşlanma sürecinin anlaşılmasında bir adım olduğunu fakat sürecin tam olarak nasıl işlediğinin, mitokondrinin bu süreçteki gerçek rolünün tam olarak ne olduğunun hala tam olarak aydınlatılamadığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Amy Bowman, Mark A. Birch-Machin. Age-Dependent Decrease of Mitochondrial Complex II Activity in Human Skin Fibroblasts. Journal of Investigative Dermatology, 2016; DOI: 10.1016/j.jid.2016.01.017 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler