Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Acil servislere başvuran yaşlı erişkinler ve acil bakımdan sonra yüksek oranda istenmeyen sonuçlar ortaya koyabilmektedir. 65 yaş üstü acile başvuran hastalarda bu istenmeyen sonuçların önden tahmin edilebilmesi için bir tarama yönteminin etkinliği incelendi.

Fonksiyonel kötüleşme, planlanmamış acil servis geri kabulü, acil hastaneye yatırma veya 180 gün içindeki ölüm gibi istenmeyen sonuçların öngörücü değerini belirlemek için ISAR (Identification of Seniors At Risk) tarama aracının etkinliğini değerlendirmek amacıyla araştırmacılar sistematik bir inceleme ve meta-analizi gerçekleştirdiler.

Çalışma kapsamında ISAR aracını valide etmek ve etki analizi çalışmalarını tanımlamak için PubMed, EMBASE, CINAHL, EBSCO ve Cochrane Kütüphanesi'nde sistematik bir literatür araştırması yürütüldü. Olumsuz sonuçlar açısından yüksek risk altında olan hastaları tanımlamak için önceden belirlenmiş bir ISAR skoru ≥ 2 (en fazla skor 6 puan) kullanıldı. İki değişkenli tesadüfi etkiler modeli, duyarlılık ve özgüllük tahminlerini bir araya getirdi. İstatiksel heterojenite sağlandı ve metodolojik kalite geçerli ölçütler kullanılarak değerlendirildi.

Meta analize 32 validasyon çalışması (n = 12,939) dahil edildi. ≥2'de ISAR'ın 6 ayda acil servis dönüşünü, acil hastaneye yatmayı ve mortaliteyi öngörmede birikimli hassasiyeti 0,80 (% 95 güven aralığı (CI) 0,70-0,87), 0,82 (% 95 CI 0,74-0,88) ve 0,87 olarak bulundu. Birleştirilmiş özgüllük ise sırasıyla 0.31 (% 95 CI 0.24-0.38), 0.32 (% 95 CI 0.24-0.41) ve 0.35 (% 95 CI 0.26-0.44) bulundu. 30 ve 90. günlerde benzer değerler görüldü. Üç heterojen etki analizi çalışması ISAR'nın klinik uygulamasını incelemiş ve hasta ve süreç çıktıları için birbirinden fark gösteren, karışık bilgiler raporlanmıştır.

Bu çalışmada görüldü ki acil serviste hangi yaşlı erişkinlerin güvenli bir şekilde taburcu edilebileceğini belirlerken ISAR'ın az da olsa bir öngörme doğruluğu vardır ve karar vermeye yardımcı nitelikte olabilir.

Medikaynak Referanslar

Galvin R, et al. Adverse outcomes in older adults attending emergency departments: a systematic review and meta-analysis of the Identification of Seniors At Risk (ISAR) screening tool. Age Ageing. 2017 Mar 1;46(2):179-186. doi: 10.1093/ageing/afw233.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler