Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde bir çok ABD merkezli tanı ve tedavi kılavuzuna baktığımız zaman eğer tanımlanmış risk faktörleri yoksa yaşlı insanlarda rutin sağlık taramasının önerilmediğini görüyoruz. Ancak Illinois Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların bulgularına göre 65 yaş üstü insanlarda rutin Pap smear ile servikal tarama sayesinde serviks kanseri gelişimi riski azalıyor.

Pap smear ile servikal tarama başladıktan sonra erken dönemde yapılan araştırmalarda bu testin 50 yaşın üstündeki kadınlarda rutin olarak yapılması önerilmiyordu. İlerleyen yıllarda ise bu üst sınır daha ileri yaşlara taşınmaya başladı. Hastalık ise genellikle 65 yaş altı kadınlarda görülmesine rağmen 65 yaş üstü kadınlarda ise daha ölümcül seyredebiliyor.

Pap testi sonrası anormal aktivite izlenen kadınlarda servikse yapılan lokal işlem sonrasında kanserleşmenin önüne geçmek mümkün olabiliyor. Araştırmacılar 65 yaş üstünde rutin pap taraması ile kanser oluşum riskinin azaltılabileceği hipotezi ile bir çalışma tasarladılar.

Baş araştırıcı Rosenblatt ve arkadaşları 1991-1999 arasındaki Medicare sağlık verisini inceleyerek 1200 serviks kanseri tanılı ve 10 binden fazla kişilik kanser tanısı almayan grubun verilerini incelediler. Araştırmacılar serviks kanseri tanısından iki ile yedi yıl öncesinde hangi hastaların pap smear ile taranmış olduğunu belirlediler.

Araştırmacılar verileri değerlendirdiği zaman kontrol grubuna kıyasla serviks kanseri tanılı grupta pap smear ile tarama hikayesine daha az rastlandığını tespit ettiler. Bu sonuç 65 yaş üstü kadınların da rutin pap smear ile servikal taramadan fayda göreceğini gösteriyor.

Araştırmacılara göre yaşlı hastalarda pap smear ile servikal taramanın faydaları ve maliyet etkililiği daha farklı çalışmalarla da değerlendirilmeli, eğer yeterli veriye ulaşılırsa da kılavuz önerileri tekrardan gözden geçirilmeli.

Medikaynak Referanslar

 Karin A et al. Case-control study of cervical cancer and gynecologic screening: A SEER-Medicare analysis. Gynecologic Oncology, 2016; DOI: 10.1016/j.ygyno.2016.06.016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler