Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Teksas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, kemoterapinin yaşlı kanser hastalarının sağkalım süresini uzattığı ancak 80 yaş üstündeki meme kanserli hastalarda kemoterapinin sağ kalım süresini kısalttığı gösterildi.

Çalışmanın yürütücüsü Dr. Xianglin Du, kemoterapinin yaşlı meme kanseri hastalarında mortaliteyi azaltıcı etkisinin daha düşük olmasının altında birkaç faktörün yatabileceğini, tümörlerin kemoterapiye daha az duyarlı olabileceğini, yaş nedeniyle ilaç dozunun azaltılmasının etkili olabileceğini ve kemoterapinin sağlıklı hücreleri de öldürebileceğini belirtti.

Dr. Du ve arkadaşları 1999-2009 yılları arasında Evre I ile IIIA hormon reseptörü-negatif meme kanseri tanısı konmuş 14.440 kadın ile Evre III kolon kanseri tanısı konmuş 26.893 erkek ve kadına ait bilgilerin bulunduğu bir veri tabanında yer alan 65 yaş üstündeki hastaların verilerini incelediler.

Meme kanseri tanısı konan kadınlarda, kemoterapinin tüm nedenlere bağlı ölüm riskini 65-69 yaş arası kadınlarda %30, 70-74 yaş arası kadınlarda %26 ve 75-79 yaş arası kadınlarda %24 azalttığı gösterildi. Kemoterapinin ayrıca 80 yaş üzeri kadınlarda mortalite riskini anlamlı düzeyde azaltmadığı saptandı.

Kemoterapinin mortalite riskini azaltmadaki faydası meme kanserli kadınlarda yaşla azalmaktayken, kolon kanserli kadın ve erkeklerde benzer durum gözlenmedi, kolon kanserli hastalarda kemoterapi 89 yaşına kadar etkili olmaya devam etti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150812131648.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler