Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mide kanseri dünyada tüm kanserler içinde geçmişte ikinci sırada yer alırken, günümüzde 10. veya 14. sırada görülmektedir. Mide kanserinin sıklığındaki bu azalmaya rağmen, kanser nedeni ile ölümler içinde ikinci sırada yer alır. Mevcut mide kanseri vakalarının %70’i ise gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Mide kanserinin tespitinden sonra en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biri olan gastrektomi, günümüzde artık laparoskopi eşliğinde uygulanabilmektedir.

Mide kanseri halen sıklıkla Asyalı ırklarda yaygın olarak görülmektedir. Japonya merkezli yapılan son araştırmada yaşlı mide kanseri hastalarında laparoskopik gastrektominin güvenliği ve etkinliği değerlendirildi.

Çalışmaya 80 yaş ve üzeri 78 mide kanseri hastası dahil edildi. Bu hasta grubundaki 39 hastada laparoskopik gastrektomi ve buna eşleştirilmiş diğer 39 hastalık grupta ise açık gastrektomi uygulandı. İki grup arasında hasta özellikleri, cerrahi sonuçlar, sağkalım süresi ve beslenme - bağışıklık durumu karşılaştırıldı.

Laparoskopik Gastrektomi İyi Tolere Edildi

Laparoskopik gastrektomi grubunda ortalama kan kaybı anlamlı olarak düşük bulunmuş olsa da, ancak operasyon süresi farklı değildi. Disseke edilen lenf nodu sayısı, ameliyat sonrası morbidite, mortalite, hastanede kalış süresi ve ölüm nedenleri açısından da iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Laparoskopik gastrektomi grubunda birinci yılın sonundaki prognostik beslenme indeksi ve iskelet kası indeksi, açık gastrektomi grubuna göre daha iyi korundu. Genel ve relapsız sağkalımlar ise farklılık göstermedi.

Mide kanseri olan yaşlı hastalarda yapılmış olan bu çalışmada da kanıtlanmış olduğu üzere, bu hasta grubunda laparoskopik gastrektomi uygulanması mümkündür ve iyi tolere edilmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarını doğrulamak için prospektif randomize kontrollü bir çalışma yapılması değerli olacaktır.

Medikaynak Referanslar

Tsuchiya N. et al. Feasibility of Laparoscopy-assisted Gastrectomy for Gastric Cancer in Elderly Patients: A Case-Control Study. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2018 Mar 7. doi: 10.1097/SLE.0000000000000520. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler