Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yetişkin hipokampal nörogenezi, yaşlanan kemirgenlerde ve primatlarda azalır. Yaşlanan insanlarda, nörojenik hipokampal dentat girus (DG) bölgesinde ortaya çıkan volümetrik bir azalma ile birlikte azalan nörogenez ve egzersiz ile indüklenen anjiogenez sergilediği düşünülmektedir, ancak bu parametrelerdeki eş zamanlı değişiklikler iyi çalışılmamıştır.

Columbia Üniversitesi ve New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü'nden araştırmacılar, yaptıkları çalışmada ilk kez sağlıklı yaşlı yetişkinlerin genç insanlar kadar yeni beyin hücresi üretebildiklerini gösterdiler.

Azalan Nörogenez

Araştırmacılar çalışmada, 14 ila 79 yaşları arasında değişen 28 sağlıklı bireyin tüm hipokampüs otopsilerini değerlendirdiler. Tüm yaşlarda, DG'de benzer sayıda ara nöral progenitör ve binlerce olgunlaşmamış nöron, glia ve olgun granül nöronlarının benzer sayıları ve eşdeğer DG hacmi buldular. Bununla birlikte, daha yaşlı bireyler, daha az anjiyogenez ve nöroplastisite ile anterior-mid DG'de daha küçük bir sessiz progenitör havuzuna sahipti.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmayla ölümden hemen sonra yeni oluşmuş nöronlara ve tüm insan hipokampusundaki kan damarlarının durumuna ilk kez bakıldığına dikkat çektiler. Kognitif bozukluk ve nöropsikiyatrik hastalığa sahip olmayan veya tedavi almayan sağlıklı yaşlı deneklerde nörogenezin korunduğunu belirttiler. Devam etmekte olan hipokampal nörogenezin yaşam boyunca insana özgü bilişsel işlevi sürdürdüğünü ve bu düşüşlerin azalmış bilişsel-duygusal esneklik ile bağlantılı olmasının mümkün olduğunu aktardılar. Yaşlanan beyin hakkındaki gelecekteki araştırmaların, nöral hücre proliferasyonunun, olgunlaşmasının ve sağ kalımın hormonlar, transkripsiyon faktörleri ve diğer hücreler arası yolaklarla nasıl düzenlendiğini keşfetmeye devam edeceklerinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Maura Boldrini, Camille A. Fulmore, Alexandria N. Tartt, Laika R. Simeon, Ina Pavlova, Verica Poposka, Gorazd B. Rosoklija, Aleksandar Stankov, Victoria Arango, Andrew J. Dwork, René Hen, J. John Mann. Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging. Cell Stem Cell, 2018; 22 (4): 589 DOI: 10.1016/j.stem.2018.03.015

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler