Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fiziksel olarak aktif olmayan sedanter bir yaşamın çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların çoğu genç nüfus üzerinde yoğunlaşmıştır. Öte yandan fiziksel aktivite (FA) ile tüm nedenlere bağlı ölüm riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yaşlı erişkinlerde objektif olarak ölçülen fiziksel aktivitenin kullanımı azdır. Yapılan yeni bir çalışma fiziksel aktivitenin ivmeölçer temelli ilişkilerini ve Güney Brezilya'daki bir kentten yaşlı yetişkinler arasında ölüm riski olan bir anketi değerlendirdi.

Çalışma Güney Brezilya’daki Pelotas şehir merkezinde gerçekleştirildi. Bu kohort çalışmasına, 2014 yılında kayıtlı olan Pelotas'lı yaşlı yetişkinlerin (≥60 yaş) temsili bir örneklemi katılımcı olarak kabul edildi. Çalışmada genel fiziksel aktivite (mg), hafif fiziksel aktivite (LPA) ve orta ila şiddetli fiziksel aktivite (MVPA) ham ivmeölçer verileri ile hesaplandı. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nde boş zaman ve işe gidip gelme ilişkili fiziksel aktivite tahminen hesaplandı. Cinsiyete göre sınıflandırılan tehlike oranları (ilk 6 aydaki ölümler hariç),karıştırıcı faktörleri düzeltmeyi düşünen Cox regresyon analizi ile analiz edildi.

Riski Azaltıyor

2014 yılında görüşülen 1451 yetişkinden 145'i ortalama 2,6 yıllık takipten sonra öldü (% 10). Genel fiziksel aktivitenin en yüksek tertilindeki erkekler ve kadınlar, daha az aktif meslektaşlarına göre ortalama olarak sırasıyla %77 ve %92 daha düşük ölüm riskine sahipti (%95 güven aralığı [CI] = 0.06-0.84 ve %95 CI = 0.01-0.65, sırasıyla). LPA'nın en yüksek tertilitesi aynı zamanda her iki cinsiyetteki bireylerde daha düşük ölüm riskiyle ilişkiliydi (sırasıyla erkekler ve kadınlar arasında %74 ve % 91 daha düşük risk). MVPA sadece kadınlar arasında ölüm riskini istatistiksel olarak azaltmıştır (tehlike oranı [HR] = .30 ve HR = .07, ikinci ve üçüncü tertillerde). Kendi kendine bildirilen boş zamanlarında fiziksel aktivite sadece erkekler arasında daha düşük ölüm riski ile istatistiksel olarak ilişkiliydi. Fiziksel aktivitenin en yüksek tertillerinde kadınlar, referans grubuna göre daha düşük ölüm riski göstermişti.

Uzmanlar araştırmalarının bulgularına dayanarak ivme ölçer bazlı fiziksel aktivite, Brezilyalı yaşlı erişkinlerde daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğunu ileri sürdüler ve yaşlı bireyler her türlü fiziksel aktivite uygulamasını yapmasını tavsiye ettiler.

Medikaynak Referanslar

Bielemann RM et al. Objectively Measured Physical Activity Reduces the Risk of Mortality among Brazilian Older Adults. J Am Geriatr Soc. 2019 Oct 8.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler