Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kan basıncını düşürmek için yoğun ilaç tedavisi, 75 yaş ve üstü hastalarda yürütülen 3 yıllık randomize bir çalışmada MR'da subkortikal beyin lezyonlarının ilerlemesini yavaşlatıyor gibiydi. Fakat 24 saatlik gezici kan basıncı ölçümlemesiyle yapılan takiplerle, antihipertansif tedaviyle kan basıncında hedefin 135 mmHg altında tutulduğu hastalarla, hedefin 145 mmHg'nin altında tutulduğu hastalar karşılaştırıldığında MR'da görülen kazanımlarla paralel gitmesi beklenen bilişsel testlerde veya mobilitede hiçbir iyileşme olmadı.

İlginç şekilde, düşük tansiyon hedefleriyle tedavi edilen hastalar, daha az yoğun şekilde yönetilen grupla karşılaştırıldığında majör kardiyovasküler olaylarda (P <.01) %76 azalma görüldü.

Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi’den Dr. William B. White bulgular üzerine yapılan basın toplantısında, "Böyle küçük bir çalışmada bile yoğun tedavi gören grupta miyokard enfarktüsü, inme ve kalp yetmezliği için hastaneye yatış, geçici iskemik atak gibi yaşlı hipertansif hastalarda beklediğimiz kardiyovasküler olaylardan çok daha azdı." dedi. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. White, INFINITY adlı çalışmanın sonuçlarını ACC 2019 Bilimsel Oturumu'nda (ACC.19) sundu.

White, "SPRINT çalışmasının sonuçları ve agresif kan basıncı hedeflerinin hipertansiyonu olan yaşlı hastalarda daha tutucu kan basıncı hedefleriyle karşılaştırıldığında güvenli ve klinik olarak avantajlı olduğunu gösteren diğer araştırma sonuçları ile uyumludur." diyerek ekledi: "Ancak mevcut çalışma, kronik beyin hasarına karşı bir kazanımla ilgili olarak MR bulgularını göstermesi yönüyle nadir bir çalışmadır."

SPRINT'te, 50 yaş ve üstü insanlar, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile 120 veya 140 mmHg veya altındaki sistolik kan basıncı hedefleriyle tedavi edildi. Daha önce bildirildiği gibi, yoğun terapi grubundakiler, kardiyovasküler mortalitenin tüm nedenleri göz önünde bulundurulduğunda önemli ölçüde düşük risk oranları gösterdi.

Bu Çalışmanın Sonuçları Genellenebilir mi?

Araştırmadan elde edilen takip analizleri, düşük kan basıncı hedefinin klinik yararlarının, mobiliteyi arttırmasa da 75 yaş ve üstü hastalarına güvenle genellenebileceğini göstermiştir. Yardımcı SPRINT-MIND çalışması ise, tanımlanmış bir SPRINT kohortundaki yoğun kan basıncı yönetiminin ortalama 5 yıl boyunca hafif bilişsel bozulma ölçümlerini iyileştirdiğini göstermiştir.

Bu çalışmada, daha agresif bir hedefe ulaşan grupta hareketlilik veya bilişsel testler için bir fayda bulunmamakla birlikte, White, bu çalışmanın birkaç yıl daha devam edebilmesi halinde muhtemel bir gelişme olacağını söyledi. INFINITY çalışması ile ilişkisi olmayan Handberg ise "Bu verilerin son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum." diyerek, birincil fonksiyonel sonuçlar üzerindeki etkilerinin ve MR bulguları üzerindeki etkisinin ötesine bakmaya değer olduğunu ekledi.

Tek bir merkezde yapılan açık etiketli çalışma, normal bilişsel kapasite ve hareketliliği olan, ancak hipertansiyon ve temel MR’da periventriküler beyaz hiperintensite (WMH) tespit edilen 75 yaş ve üstü (ortalama 81 yıl) 199 hastaya, yoğun tedavi ya da konvansiyonel tedaviyle kan basıncı yönetimine ilişkin kanıtlar verdi. Hedefler çalışmanın tasarlandığı ve 24 saatlik kan basıncı izlemenin takip ettiği modern standartlara göre sırasıyla 130 mmHg ve 145 mmHg idi.

Ortalama sistolik kan basıncı başlangıçta 150 mmHg idi. Üç yıl sonra, ortalama kan basıncı, yoğun yönetim grubunda 131/65 mmHg ve standart yönetim grubunda 146/74 mmHg idi. Yoğun tedavi grubundaki hastalar, çalışmanın 3 yılı boyunca MR'da WMH progresyonunun yaklaşık %40'ını gösterdi. Ek olarak, tüm çalışma boyunca yalnızca atanmış kan basıncı hedeflerini sürdüren hastaları içeren bir duyarlılık analizi, iki grup arasında WMH'deki değişikliklerde daha belirgin bir fark olduğunu gösterdi.

Bu analizde WMH yüzdesi yoğun tedavide 49 hastada ortalama 0.23, 54 kişilik standart tedavi grubunda ortalama 0.58 arttı (P <.01).

Ayrıca yürüme hızında veya başka bir hareketlilik testinde gruplar arasında fark görülmedi. Bazı bilişsel işlev testlerinden sadece biri - sıralı reaksiyon süresi - yoğun tedavi grubunda, diğer grupla karşılaştırıldığında (P <.01) belirgin bir şekilde iyileşti.

Medikaynak Referanslar

Primary Results of the Intensive versus Standard Ambulatory Blood Pressure Lowering to Lessen Functional Decline in the Elderly Trial (INFINITY) William B. White, Dorothy B. Wakefield, Nicola Moscufo, Charles R. G. Guttmann, Richard Kaplan, Richard Bohannon, Douglas Fellows, Charles Hall, Leslie Wolfson, University of Connecticut School of Medicine, Farmington, CT, USA

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler