Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan araştırmalarda, ergenlerde daha fazla teknoloji kullanımı ile daha az uyku, daha yüksek dikkatsizlik ve daha yüksek vücut kitle indeksleri (VKİ) arasında ilişkiler gösterilmiştir. Araştırmaların çocukların yüzde 40'ının beşinci sınıfa kadar cep telefonlarına sahip olduğunu göstermesine rağmen, teknolojinin genç nüfustaki etkileri hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Penn State College of Medicine araştırmacılar, çocuklarda yatmadan önce dijital cihaz kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma yaptılar. Araştırmacılar, 8 ila 17 yaşları arasındaki 234 çocuğun ebeveynlerine, çocuklarının uyku ve teknoloji alışkanlıklarını sordular. Ebeveynlerden, çocuklarının teknoloji alışkanlıkları, uyku düzenleri, beslenme ve aktivite hakkında bilgi vermelerini istediler. Araştırmacılar ayrıca, ebeveynlerden, teknoloji saatlerinde çocuklarının cep telefonlarını, bilgisayarları, video oyunları veya televizyonu kullanıp kullanmadıklarını da belirtmelerini istediler. Verileri analiz ettikten sonra, araştırmacılar yataktan hemen önce farklı teknolojilerin kullanılması ile ilişkili çeşitli olumsuz etkiler buldular.

Araştırmacılar, çocukların teknoloji ve uyku alışkanlıklarını inceledikten sonra, yatmadan önce teknolojiyi kullanmanın daha az uyku, düşük uyku kalitesi, daha fazla sabah yorgunluğu ve TV seyreden veya yataktan önce cep telefonlarını kullanan çocuklarda daha yüksek vücut kitle indeksleri (VKİ) ile ilişkili olduğunu buldular.

Daha Fazla Dijital Cihaz, Daha Az Uyku

Araştırmacılar, yüksek VKİ’ler ile teknoloji kullanımındaki artış arasında bir ilişkiye, yatmadan önce daha fazla teknoloji kullanımı bildiren çocukların gece daha az uyku uyumaları ve daha fazla sabah yorgunluğu yaşamalarının katkıda bulunduğunu ve böylece bir kısır döngü oluştuğunu belirttiler.

Televizyon izlediğini ya da yatmadan önce video oyunları oynadığını bildiren çocukların, bunları yapmayanlardan 30 dakika daha az uyku çektiğini, yatmadan önce telefonlarını ya da bir bilgisayarını kullandıklarını bildiren çocukların ise bunları yapmayanlardan ortalama bir saat daha az uyku uyuduklarını bildirdiler. Yatmadan önce dört teknolojiyi de kullanmanın, gece uyanıp birine mesaj yazmak gibi artmış cep telefonu kullanımları arasında bir ilişki vardı ve en yüksek ilişki televizyon izlemeyle gözlendi.

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların, American Academy of Pediatrics (AAP)’in çocuklar için ekran zamanı ile ilgili yeni önerilerini desteklediğini belirttiler. Teknolojiyi kullanmanın birçok yararı olmasına rağmen, çocuk hekimlerinin, çocukları için, özellikle de yatmadan önce teknolojiyi sınırlamaları konusunda ebeveynlere danışmanlık yapabileceklerini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Caitlyn Fuller, Eric Lehman, Steven Hicks, Marsha B. Novick. Bedtime Use of Technology and Associated Sleep Problems in Children. Global Pediatric Health, 2017; 4: 2333794X1773697.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler